Ett nytt år = nya möjligheter!

Ett nytt år = nya möjligheter!

En positiv och hoppfull uppmuntran för året som ligger framför oss.

Genom Gud nåd har vi gått in i ett nytt år, och vi har redan skrivit de första sidorna i vår livsbok för det kommande året.

Nya möjligheter ligger framför dig om du är missnöjd med de år du har levt. Det kan verkligen bli ett år med ett nytt liv till Kristi ära. Alla livets knutar kan lösas. Jesus kom till världen just för att hjälpa människorna ut från synd och elände. Han kom för att lösa de bundna och befria de undertryckta. Ja, han kom för att sätta allt i rätt skick, lovprisat vare hans namn! Han kom för att göra dig lycklig, du som har det svårt. Året som kommer kan bli ett rikt år för dig, oavsett hur ditt liv har varit tidigare.

Gå fram mot en ljus framtid

Skynda dig att försona dig med Gud och människor, för tiden hädanefter är kort. Om ditt förhållande är iordning, så låt inte dina tankar hänga fast i det förflutnas elände så att även din framtid förstörs. Satan har fått mer än tillräckligt av ditt dyrbara liv. Lyft ditt huvud i tro och förtröstan på Gud, och gå framtiden ljust i möte. "Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta." Jes 40:31. Halleluja! De färdas framåt utan att bli trötta i de gärningar som är förberedda för dem, tills härlighetsmålet är uppnått.

"Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen." Jes 43:19. Lovad vare Gud! Strömmar av levande vatten kan tränga in i ditt ökenliv och göra det till en fruktbar trädgård. Detta kan ske fort.

Men vi bjuds inte in till ett liv utan kamp och svårigheter. Nej, det är just till trons kamp vi inviteras till. "När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss." Hebr 12:1. Men Jesus har garanterat att vår kamp ska vara full av seger om vi hela tiden tar emot den kraft han vill ge oss.

Gud gör dig till en hjälte

Det är under livets många och stora prövningar som hjältar står fram. Detta gäller både denna världens och Guds rikes hjältar. Om män som Noa, Abraham, Josef, Moses, Gideon, Barak, Samuel, Jefta, David, osv,  inte hade mött så stora prövningar, så hade deras namn aldrig blivit berömda.

Gud har nu utsett något ännu bättre till oss, och vi ska ställa oss på rad med det nya förbundets troshjältar. Nu är det vår tur att visa trofasthet i smått och stort, och den som segrar över sig själv är större än den som erövrar en stor stad. Endast det nya förbundets hjältar har klarat att besegra sig själva, eftersom verket är fullbordat och Kristi Ande är utgiven i deras hjärtan. Här är Jesus den störste och förste hjälten, och Gud är redo att göra alla som önskar det, till hjältar med hjältenamn i den kommande världen, inte i denna.

Måtte Herren rikligt välsigna det nya året för oss alla, så att det blir det mest välsignade och fruktbaraste år vi har levt, och låt oss leva i förväntan på Kristi återkomst.


Detta är en redigerad version av en artikel publicerad i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i januari 1947.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.