Ett rent äktenskap

Ett rent äktenskap

Otroskap och äktenskapsbrott förorsakar smärta, misstanke, misstillit och elände, både hos de äkta makarna, barn och andra som är involverade. Är det möjligt att hålla äktenskapet rent?

4 min ·

Otroskap och äktenskapsbrott förorsakar smärta, misstanke, misstillit och elände, både hos de äkta makarna, barn och andra som är involverade. Är det möjligt att hålla äktenskapet rent?

Renhet är en dygd som har blivit mer och mer sällsynt. Även inom kristendomen har Bibelns ord om renhet vattnats ut, och många människor ser inte längre på många former av omoral som synd. När vi läser vad Jesus själv säger om detta, finner vi en standard som går långt utöver att bara vara ren i handling. Jesus kom med en förståelse som var helt motsatt av den tidens religiösa ledare, som såg vackra ut utanpå, men var ”fulla av de dödas ben” inuti. De var inte intresserade av att göra något åt den invändiga renheten.

Ett rent tankeliv

Jesus sa att var och en som med begär ser på en kvinna redan har begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta (Matteusevangeliet 5:20, 27-28). Det visar att det är själva tankelivet som måste hållas rent från sådant begär, som finns i vår fallna natur.

Det är gudsfruktan som inte tillåter dig att vara otrogen

Sex i förbindelse med äktenskapet är något som Gud har menat som en välsignelse, men det är klart att om man håller liv i begärliga tankar om någon annan än sin äkta make så är det synd. Man kan inte hjälpa att man ser eller hör ting i världen runt sig, men lustarna som väcks i ens sinnen måste man göra något med!

Josef gjorde just det. När Potifars fru vid flera tillfällen prövade förföra honom så avvisade han henne. Varför gjorde han det? Svaret ligger i det han sade till henne: ”Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?” (Första Moseboken 39:9). Istället för att ge efter för frestelsen så flydde han ifrån henne och höll sig ren.

Gud kommer att svara med förnyad kraft att hålla fast vid din överbevisning

Det är gudsfruktan som inte tillåter dig att vara otrogen, vare sig det är i dina tankar, vad du ser på eller i dina handlingar. Det ger dig ett bestämt sinne när du läser en tidning eller surfar på internet, så att du inte utsätter dig för orenhet. På grund av lustarna i din människonatur kommer du att frestas, även om du har ett bestämt sinne. Frestelse är inte synd i sig självt, men det är ett prov på din trofasthet, och du måste härska över synden. Det betyder att du måste ta upp en medveten kamp emot orena tankar, och ropa till Gud om hjälp i frestelsen. Gud kommer att svara med förnyad kraft att hålla fast vid din överbevisning, och på det sättet gör han även en förvandling i dig.

Äktenskapet är instiftat av Gud

I dagens samhälle ser man ofta på äktenskap som något gammaldags, men i Guds ögon är det inte det. Gud har själv instiftat äktenskapet, och sätter det så högt att Bibeln använder äktenskapet till att beskriva det rena, heliga och fullkomna förhållandet mellan Kristus och församlingen.

Det är fullt möjligt att härska över sexuella lustar, så att de inte smutsar ner ditt sinne eller förstör ett förhållande!

Otroskap och äktenskapsbrott förorsakar smärta, misstanke, misstillit och elände, både hos de äkta makarna, barn och andra som är involverade. Äktenskapet bör vara en fästning för tillit, trofasthet och ren kärlek, en plats som Gud kan välsigna. En psalmist skrev: ”(…) härska mitt ibland dina fiender” (Psaltaren 110:2), och det börjar i tankelivet. Det är fullt möjligt att härska över sexuella lustar, så att de inte smutsar ner ditt sinne eller förstör ett förhållande, och Gud ska löna dig!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.