Få äkta glädje i hjärtat

Få äkta glädje i hjärtat

Vi finner inte lyckan där vi av naturen tror att den finns …

3 min ·

Lycka är något som alla söker efter och vill ha. Tyvärr söker de fleste efter det i jordiska ägodelar, titlar och upplevelser. De förstår inte att den enda äkta lycka fås i Herrens närvaro; "Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt." Ps 16:11.

Våra kroppar är gjorda av denna jord, och vi dras av naturen mot det jordiska. Trots det har Gud gjort det så att vi aldrig känner äkta lycka förrän vi kommer i kontakt med honom. Författaren till Hebreerbrevet skriver: "Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva?" Hebr 12:9.

Var man hittar äkta lycka

"En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden." Ordspr 14:12. Att söka nöjen i det jordiska riket kan verka som det rätta för våra sinnen, och trots det har vi många exempel på människor som är rika på denna världens skatte, men som aldrig upplever äkta lycka. Vår natur har faktiskt fått allt om bakfoten. Vi måste underordna oss vår himmelska Fader, och: "Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida." Kol 3:1. Vi finner äkta lycka vid Guds högra sida.

Där lär vi oss att döda våra "begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan." Kol 3:5. Jesus lär oss, genom Anden, att döda det som vi som människor tror är det som ger oss lycka. Vi upplever det som profeterna och förfäderna längtade efter att få skåda in i: "De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa." 1 Petr 1:11.

Nu som Jesus har banat en "ny och levande väg […] genom förlåten, det vill säga sitt kött", kan vi gå in till Guds närvaro bakom förlåten (Hebr 10:19). Syndafallet separerade människan från Gud, men Jesus, den andre Adam, har återupprättat denna kontakt. Nu kan vi, mer än någonsin, sitta vid hans högra sida med våra fiender i köttet som fotstöd (Ps 110). Vi kommer allt djupare in i ett lyckligt liv, ju fler fiender som trampas under våra fötter. Att t ex älska i en situation som tidigare framkallade anstöt, bitterhet eller vrede, ger oss äkta lycka. Detta är evangeliets glada budskap som finns tillgängligt för alla som är villiga att ge upp allt för att få ett sådant liv.


Denna artikel publicerades för första gången i december 2007 under titeln "Ekte glede" i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.