Fångar du de "små rävarna"?

Fångar du de "små rävarna"?

Allt handlar om att fånga de små tankarna innan de hinner bli till stora problem.

4 min ·

"Fånga rävarna åt oss, de små rävarna, som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom." Höga Visan 2:15.

Alla handlingar börjar med en tanke. Frågan är vad vi gör med den. Hur vi hanterar den. Tankar och reaktioner kan dyka upp från ingenstans och försöka förstöra vårt hjärta och sinnen, på samma sätt som de små rävarna som ser så oskyldiga ut, kan smyga in och förstöra vingårdarna. Avund, bitterhet, ilska, girighet. Tankar som dessa ligger väldigt naturligt för oss, men sanningen är att de är onda – de är synd. (Gal 5:19-21) Nyckeln är att vara på vakt och fånga dem så fort de kommer upp i vårt medvetande.

Viljan har jag …

Men vänta lite nu! Skulle inte vi vara kristna liksom? Borde inte vi ha endast goda och rena tankar och gärningar hela tiden? Vi villju trots allt alltid vara goda, eller hur?

Paulus ger ett tydligt svar på detta i Rom 7:18-20: "Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig."

Det finns något som kallas synd inom oss! Det låter hemskt, men kunskapen om detta är själva nyckeln till att följa vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Han frestades på alla sätt som vi blir men utan synd. (Hebr 4:15-16) Därför måste vi vara vakna för att se frestelsen och förneka den synd som vill manifestera sig och snarare ta upp vårt kors och följa Jesus när vi till exempel blir frestade att reagera med bitterhet om någon inte håller med oss. Då blir vi inte bittra och förolämpade. Då fångar vi de "små rävarna" och förintar dem, så att vårt hjärta och sinne förblir rena.

Vi måste vaka

Vi gör detta genom att frimodigt träda fram inför nådens tron och få den nåd vi behöver för att segra över de syndiga tankarna och frestelserna. Paulus förmanar även i Ef 4:17: I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma […]"

Att en oren tanke försöker tränga in i vårt sinne, på samma sätt som de små rävarna försöker komma in i vingården, gör oss inte orena så länge de inte hinner förstöra druvorna. Men om vi hänger fast vid orena tankar, eller ger efter för de onda begären, blir vi orena eller besudlade. Därför måste vi vara på vakt hela tiden, så att vi kan ta varenda tanke till fånge under Kristi lydnad innan den hinner utvecklas vidare till synd. (2 Kor 10:3-5; Ef 6:10-18)

På detta sätt kan det dofta allt godare om oss och vi kan vara till välsignelse för andra vart vi än går.

"Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft." 2 Kor 2:14.

Lovad vare Gud att det är möjligt att leva ett sådant liv, att vara en väldoft för han som kallade och valde ut oss innan världen grundades.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.