Farorna med lite orenhet

Farorna med lite orenhet

Hur farlig är en liten oren tanke egentligen?

7 min ·

Hur farlig är en liten oren tanke egentligen? Är det verkligen så farligt så länge man inte gör något med någon annan?

Bibeln säger klart och tydligt i 2 Timoteus 2:22: “Fly bort från ungdomens onda begär”, men detta tas mindre och mindre på allvar i vår moderna värld. Det blir mer och mer vanligt, även bland kristna, att t ex se på pornografi, fantisera om personer i tankelivet eller låta tankarna fara runt okontrollerat. Är det verkligen så farligt så länge man inte gör något med någon annan?

En liten oren tanke är en av de mest destruktiva krafterna i världen. Man vet inte vart tanken kommer att leda. Eller kanske vet man det redan, men tror bara inte att det kommer att hända en själv. Sanningen är att vi som människor är otroligt svaga för sexuella tankar och frestelser. Vi kan säga ”det är inte så illa” eller ”det leder inte till något värre”, men verkligheten är att om du ger Satan ett finger så slutar han inte förrän han får hela ditt väsen.

Vägen nedåt…

Verkligheten är att om du ger Satan ett finger så slutar han inte förrän han får hela ditt väsen.

Orena tankar är lika illa som orena handlingar – Jesus gör detta väldigt klart (Matt 5:28). Gud skapade det sexuella förhållandet som en sak mellan en man och en kvinna innanför äktenskapet som gemensam välsignelse, men att ge efter för sexuella lustar utanför äktenskapet, antingen i tankar eller handling, tjänar bara till att tillfredsställa egna lustar.

All synd är detsamma som att leva för sig själv istället för Gud och det är orsaken till att Gud hatar den så mycket. Du kanske inte blandar in andra personer, men din inställning visar ditt verkliga sinnelag som är rent egoistiskt. Du kan aldrig vara en välsignelse och aldrig tjäna Gud så länge du låter synden härska över dina tankar och till slut dina gärningar.

Men självklart är det inte som att fatta ett snabbt, drastiskt beslut om att hoppa in i synd och börja leva helt för sina lustar. Det är bara små steg hela vägen. Bara den här gången. Bara den här webbsidan. Bara den här tanken. Det är allt Satan önskar; bara ett steg i taget. Och ganska snart befinner du dig i en värld av synd och undrar hur du kom dit och hur i hela fridens namn du ska hitta vägen ut.

Ingen glädje i orenhet

Du blir självklart aldrig lycklig när din lycka är beroende av dina lustar, i och med att dina lustar aldrig blir nöjda. Det leder hela tiden till en mörkare plats, en avskyvärdare synd. Du ger bara din egenvilja näring och är så upptagen med dig själv att du faktiskt tappar kontakten med Gud. När du börjar ge efter för dina lustar, börjar du även att förlora slagen på alla andra fronter.

Du blir självklart aldrig lycklig när din lycka är beroende av dina lustar, i och med att dina lustar aldrig blir nöjda.

Du känner att du inte orkar mer och känner dig obehaglig till mods när du pratar med andra kristna. Du känner dig dömd när du läser i din Bibel. Du vandrar omkring med nedslagen blick och hoppas att ingen ser hur mycket du syndar på insidan. Du skäms för mycket för att prata med din pastor eller ungdomsarbetare. Skäms till och med för mycket för att tala med Gud. Då kan Satan göra precis vad han vill med dig. Hans makt är fullständig över dig.

Saker som du aldrig ens skulle ha övervägt att göra, känns naturligt nu på grund av synden. Ditt samvete börjar dö bort och i och med att den dör blir saker som förut kändes frånstötande och stygga, naturliga för dig och du tycker inte att lite pornografi eller fantasier är så farligt längre. Du börjar tycka att det är ok att gå ännu djupare ut i synd.

Synden förstör din själ

När du lever i synd på detta sätt, kommer du aldrig att känna frid och vila. Det förstör din själ. Ångesten som följer en liten synd är enorm. Fruktan för att folk ska upptäcka det. Skam om de redan har gjort det. Du ger medvetet efter här och förlorar överallt annanstans också. Du blir ledsen, arg och allt däremellan.

Det du har sått i köttet måste även skördas och det är inte en trevlig skörd. Du kan inte bara komma bort ifrån det på ett ögonblick om du fyller dig med orenhet i din ungdom, även om du kan få omedelbar förlåtelse för dina synder. Det kommer att ta år att skörda det du har sått innan du blir helt fri.

Att ge efter för dina lustar så att de får kontroll över dig kommer att förstöra din själ. Det kan förstöra din förmåga att inleda eller upprätthålla ett meningsfullt, långvarigt förhållande eller att vara trofast mot din partner – både i tankar och i handling. Det är en stor kamp att rensa tankarna så att de mentala bilder som du har fått inte plågar dig längre.

Du kan bli fri!

Satan har bara makt över dig när du medvetet syndar.

Men det behöver inte vara så. Ja, du måste skörda konsekvenserna av varje synd som du har begått, men det är bara ett ännu bättre argument för att sluta synda nu. Satan har bara makt över dig när du medvetet syndar.

Från och med det ögonblick som du bestämmer dig för att börja kämpa mot dina lustar står Jesus vid din sida med kraft till att hjälpa dig att segra.

Du kan ta upp kampen i detta ögonblick och bli kallad en Jesu bror. Du behöver inte skämmas för att du gör det ena eller det andra. Så fort du ta upp kampen lever du i ljuset. Och även om du skulle snubbla, ångrar du dig djupt och befinner dig åter i ljuset på väg mot seger.

Fly ungdomens onda begär står det (2 Tim 2:22). Sexuella frestelser är ett av Satans mest destruktiva redskap. Han har förstört många liv med detta redskap och om inte du är helt radikal kan ditt liv också snabbt förstöras. Men Gud är redo och väntar på att få ge dig kraft och hjälp från himlen om du bestämmer dig för att du vill vara fri.

Så länge du har en brinnande önskan om att bli färdig med synden så är det inte bara möjligt. Det är garanterat. Då ska Gud hjälpa dig.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.