Finns det egentligen "tanklösa ord"?

Finns det egentligen "tanklösa ord"?

Kan vi klandras för det vi tänker? Och hur är det med det vi säger?

Tankarna kan ingen tämja sägs det, och Jakob säger: Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog." Jak 3:5. Allt detta kommer från tankarna. De syndiga begären kittlar i kroppen, och tankarna kommer i svängningar. Om man inte är på vakt, börjar tungan att löpa. Tankarna sätts i direkt förbindelse med synden i köttet genom tankarna, och blir därmed en eld som smittar hela kroppen och sätter livshjulet i brand, som själv är satt i brand av helvete. (Jak 3:6)

Vi har makt över våra tankar och tunga.

Vart börjar då kampen för att få seger över detta helvete? Jo, i tankelivet. Vi kan inte undvika frestelserna, men vi kan vända bort våra tankar från lustarna i köttet. Det går inte, säger man. Jo, det går, för Jesus säger: "Varför tänker ni så i era hjärtan?" Mark 2:8. Man kan bli anklagad för att bära på dåliga tankar. Därifrån får tungan sin näring, och så sänder den dessa dåliga tankar ut i öst och väst. Stora skogar sätts i brand, och alla som hör på det får känna fördärvet.

Många talar tanklösa ord som sticker som svärd. (Ordspr 12:18) "[…] dårars hjärtan ropar ut sitt oförnuft." Ordspr 12:23.

I sinnelaget vägs tankarna, om de är onda eller goda. Om de kommer av ont ursprung eller om de kommer från en god källa. Det som kommer från en god källa kan vi tryggt låta passera, för det gör gott. Det som är av ont ursprung emellertid, måste stoppas. Korset hjälper oss med detta. Vi har fått makt till att säga "nej" till det onda och "ja" till det goda. Därmed har vi även makt över våra tankar och vår tunga. Vi behöver inte tänka ont, och vi behöver inte tala ont. Detta gäller inom områden där vi är upplysta och kan skilja mellan gott och ont. Här krävs det att man är vaken.

För det fram till seger!

Jakob säger: "Men tungan kan ingen människa tämja […] Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse."Men så säger han i samma andetag: "Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten?" Jak 3:8-11. Härav ser vi att vi kan neka onda tankar att passera vårt sinne. Där står du och jag dörrvakt. Vi kan neka tungan att tala syndiga tankar.

Att tala ont och att skriva ont är samma sak, eftersom man tillåter ondskan att passera sinnet, med vilken man skulle tjäna Guds lag. (Rom 7:25) Allt detta måste dömas och dödas, och har man vållat människor skada genom detta, måste man be dem om förlåtelse. Här är stora möjligheter till att öva sig i gudsfruktan. Tänk att föra det fram till seger i tankar, ord och gärningar. Om man skulle vålla anstöt när man övar sig, gäller det att inte bli modfälld, utan att försöka igen.

Denna artikel publicerades i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter"i april 1933, under titeln "Tungan och tanken".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.