Finns det något som stjäl din glädje?

Finns det något som stjäl din glädje?

Se om dessa områden också har förbättringspotential i ditt eget liv!

2 min ·

Glädjen vi söker efter leds ofta av vårt ego. Det finns mycket som kan ge glädje, men vad ger äkta glädje som förblir?

I Ps 45:8 står det: "Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder."

Jag frågar ofta mig själv: Är jag rättfärdig i tanke, ord och handling? Hatar jag verkligen ondskan som finns inom mig? Tänker jag rättfärdiga tankar om mina medmänniskor? Om de skulle kunna se in i mina tankar, hade de då ständigt sett rena och goda tankar fyllda med kärlek? Ber jag för dem och har omsorg för dem? Eller är tankarna fulla av misstanke, förnärmelse och avundsjuka? Upphöjer jag mig själv genom att ha orättfärdiga och dåliga tankar om andra?

Det är genom mina ord och handlingar som mina tankar blir synliga. Om jag har rättfärdiga tankar, ja, då blir mina ord och handlingar också rättfärdiga. Om mina tankar däremot är orättfärdiga, så kommer även det fram i ord och handling. Tänk att vandra rättfärdigt så att jag kan bli smord med glädjens olja! Vilken nåd! Och vilken förtvivlan att vara nedtyngd av obarmhärtighet, förnärmelse och all annan ondska! Det är inte min kallelse i livet!

Paulus skriver i Rom 8:19: Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras." Skapelsen, och mänskligheten har sett tillräckligt av orättfärdighet, hårdhet, obarmhärtighet, otrohet, egoism, girighet, osv, Ingen längtar efter mer av det. Nej, skapelsen längtar efter något helt annat. Den längtar efter Guds barns härliga frihet. (Rom 8:19-21) Frihet från dessa synder som förstör människor, äktenskap och familjer. Den längar efter det liv som kom fram i Jesus; rättfärdighet, godhet, barmhärtighet, renhet, trofasthet, osv.

Detta liv längtar även jag, som ett Guds barn, efter att få del av i allt djupare grad. Jag är tacksam till Gud för att jag genom hans kraft kan befrias från allt det som tynger, så att jag kan leva ett rättfärdigt liv i sann och äkta glädje!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.