Född på nytt

Född på nytt

Många människor ser inte värdet av Jesu liv, och de flesta har ingen tro för att uppnå det samma liv som han levde. Man måste födas på nytt för att se Guds rike.

Många människor ser inte värdet av Jesu liv, och de flesta har ingen tro för att uppnå det samma liv som han levde. Man måste födas på nytt för att se Guds rike.

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." (Joh. 3:3) Denna nya födelse äger rum i vårt hjärta och sinne. Efter att man har fötts på nytt kan man se saker som man inte såg förut, och hela livet får en helt ny värdegrund. Först då får man förståelse för vad som leder till liv och fred, och får del av visheten som hör till den andliga världen. Vad man tidigare beundrade i denna världen, förlorar sitt värde och sin betydelse.

Paulus hade fått uppleva denna nya födelse och beskriver i Filipperbrevet 3:7-8 vad den nya födelsen hade gjort med honom: Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus. Möjligheterna som han upptäckt genom evangeliet, gjorde valen lätta för honom. Låt oss leva i ett varmt, nära och brännande förhållande till Gud. Då har vi ett hjärta som Gud kan tala till och arbeta i.

Vad menar jag då med detta? Att kött från avgudaoffer skulle betyda något eller att en avgud skulle betyda något? Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. (1 Kor. 10:19-21)

Man kan inte få något från Gud om man har gemenskap med onda andar och söker det som hör till i världen. Det faktum att Gud inte talar och att man inte upplever uppenbarelse och väckelse i sitt inre, beror på att man får sina tankar och impulser från världen. Därför måste alla helhjärtade kristna vaka över sitt liv och se upp så man inte börjar beundra saker som är utanför ens himmelska kallelse. Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom. (1 Joh. 5:18) Man kan inte leva som en lärjunge samtidigt som man ser upp till det stora i världen. Det blir till orena källor i ens liv och leder en bort från en djupare gemenskap med Kristus och de heliga.

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. (1 Joh. 2:15-17)

Utdrag ur artikeln «Bli en Jesu lärjunge – ett liv i seger!»
September 2006

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.