För sådana som vill göra en skillnad

För sådana som vill göra en skillnad

Det er en kamp som utkjempes, en kamp mot synden – roten til all lidelse. Du kan stride i denne kampen!

4 min ·

Det er en kamp som utkjempes, en kamp mot synden – roten til all lidelse. Du kan stride i denne kampen!

Verden er full av lidelse, sykdom, død, sult, krig og overgrep. Du er bare én person blant milliarder. Du ønsker å gjøre en forskjell. Visste du at Bibelen sier at vi faktisk kan bidra til å gjøre slutt på lidelsene i verden?

Makt til å velge

La oss gå helt tilbake til begynnelsen. Gud skapte Adam. Gud skapte Eva. Og i hans allmektige kjærlighet, ga Gud dem en fri vilje. Han ga menneskene evnen til å velge – å velge og adlyde Gud eller å adlyde sine lyster.

Alt på jorden og i himlenes rike fungerer i henhold til lover.

De første menneskene valgte å synde – de valgte å lytte til slangen og å opphøye seg selv i stedet for å adlyde de gode budene fra deres allmektige, kjærlige Gud.

Alt på jorden og i himlenes rike fungerer i henhold til lover. Gud er en rettferdig Gud, og hans lover kan ikke endres. For eksempel, «Forut for undergang går overmot,» som det står skrevet i Ordspråkene 16,18. Da Adam og Eva valgte å opphøye seg selv og spise av den forbudte frukten, kastet de den første stein i vannet, som forårsaket en bølge av synd og ødeleggelse som spredte seg gjennom alle de kommende generasjonene.

All lidelse er et direkte resultat av den synd – selv naturen kom i ubalanse på grunn av det.

Noe vi kan gjøre

Så lenge Satan har makt på jorden, kommer synd og ødeleggelse til å fortsette. På grunn av Adam og Evas valg, har alle mennesker arvet en naturlig tendens til å opphøye seg selv og til å gjøre sin egen vilje i stedet for å adlyde Gud.

Denne tilstanden i verden var og er ikke Guds hensikt, og han lengter etter vår ånd med nidkjærhet. Han kaller oss til seg, og hvis vi svarer, kan han bruke oss som verktøy til å utføre hans fullkomne arbeid.

En kamp begynner for å gjøre ende på syndens makt og ødeleggelse i livet ditt.

Når du gir ditt liv til Gud, og får et bestemt sinn for å gjøre hans vilje i stedet for din egen vilje, begynner en kamp – en kamp for å gjøre ende på syndens makt og ødeleggelse i livet ditt. En kamp mot din menneskelige natur, som alltid velger sin egen vilje i stedet for Guds vilje. Når du kjemper denne kampen, blir livet ditt en viktig del i å sette en stopper for djevelens gjerninger – han som dreper og ødelegger. Ved å føre denne kampen, kan du gjøre din del for å beseire roten til all lidelse i denne verden!

Kampens resultat

Ditt liv blir til en velsignelse. Når du er trofast mot din pakt med Gud kan du virkelig si til andre, «Følg meg som jeg følger Kristus». Dette skaper en bølge av glede og seier i stedet for synd og ødeleggelse. Du skaper fred i dine nærmeste omgivelser midt i lidelsen. Din egen trofasthet til Gud sprer også en velsignelse til den kommende slekt.

Du vil være med å tørke tårer sammen med Gud og Jesus i tusenårsriket. Det er skrevet i Åpenbaringen at Kristi legeme – alle de som har overvunnet synden og syndens makt i sitt eget liv mens de var på denne jorden – vil bli opprykket. Etter opprykkelsen kommer tusenårsriket, en tid hvor Satan blir bundet, en tid hvor du vil bruke de verktøyene som du lærer å bruke i dag, for å rydde opp i rotet og ødeleggelsen som synden har forårsaket på denne jord!

Du blir lykkelig. Det er synd som gjør oss ulykkelige. Å være lydig mot budene og lovene som Gud skriver i våre hjerter bringer en utrolig fred og glede.

Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone.

Du vil leve og regjere sammen med Jesus i all evighet! «Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone.» (Åpenbaring 3,21)

Valget er ditt

Gud er fortsatt allmektig. Gud er fortsatt kjærlighet. Og du har fortsatt gaven å velge selv. Hver dag kan du velge å gå til krig mot Satan og syndens makt, og livet ditt kan bli et våpen for Gud!

«Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan leve, du og din ætt!» 5. Mosebok 30,19

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.