Förberedelse inför strid – se till att du är redo

Förberedelse inför strid – se till att du är redo

Du trenger ikke å møte dine fiender tomhendt.

Det är nödvändigt att förbereda sig inför de strider som du vet att du måste strida när du bestämmer dig för att leva för Jesus av hela ditt hjärta. Efter att ha fattat detta beslut kan det ofta kännas som om köttet, den mänskliga naturen och tendensen att synda, plötsligt ser värre ut än någonsin. Men sanningen är att det alltid har varit så, det är bara att du ser det först nu. Nu visar Gud dig det som måste besegras för att bli fri från synden och bli formad efter Jesu bild. (Rom 8:29)

När du ser synden i köttet finns det ingen orsak till att tappa modet. Tvärtom! När du ser det betyder det att du kan övervinna den. Varje gång Gud kastar ljus på synden i ditt kött, och det gör han mer och mer ju längre fram på vägen du kommer, så kan du se på det som en strålande möjlighet till att strida och besegra synden och få mer av Kristi dygder.

Beväpna dig

Vanligtvis vet du om dina svagheter. Du vet att du kommer att möta vissa saker i ditt kött på skolan, jobbet eller var du än befinner dig. Stolthet, egoism, fåfänga, att slava efter vad andra folk tycker och tänker om dig, osv. Vad kan du då göra för att förbereda dig på dessa ögonblick?

"Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda." 1 Petr 4:1.

Du måste beväpna dig. Kristus led för dig i köttet, och nu är det din tur att lida för honom. Du måste använda de stunder du inte strider till att skaffa dig vapen som du behöver för att strida med. Passa på att ge din ande näring med Guds ord och lära känna det. Det blir ditt svärd i frestelsens stund. Lär av Jesus, som visade oss vägen. Använd tiden till att be Gud om styrka till att stå i de frestelser som du vet väntar. Då behöver du inte frukta frestelserna. Det beror på att du är helt och fullt förberedd på att övervinna, även om du vet vad som väntar dig. Du möter inte frestelserna som en hjälplös, utan är redo att kämpa tillbaka.

Guds ord är ett svärd

Guds ord ska användas som Jesus lärde oss. "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." Matt 4:10.

När du möter till exempel frestelsen att frukta vad folk tänker om dig, och hoppet om hellre lite ära från människor än från Gud, så kan du frimodigt säga: "Gå bort från mig, Satan! För det står skrivet: ‘Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet.'" 1 Petr 1:24-25. Med denna vers som vapen upptäcker du att du, genom Guds nåd och kraft, kan leva endast för Gud, så att du kan tjäna honom som du ska utan att bry dig om vad andra tycker.

Kanske du frestas till arroganta tankar som att du är bättre än någon annan. Då kan du säga: "Nej! Jag vill inte låta dessa tankar leva! För det står skrivet: ‘Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.‘" Jak 4:6. (Se även Matt 23:12 och Fil 2:3.) När du bekänner detta blir du naturligt ödmjuk, och du lär dig istället att vara en välsignelse och uppmuntran för andra, att upphöja dem och se dem som individer Gud har skapat.

En frestelse till att förtala eller tala dåligt om andra kan dödas med det samma om du använder vapnet, "Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten?" Jak 3:9-11. Vid konstant bruk av denna vers kommer du att uppleva att du växer i kärlek, godhet och barmhärtighet. När hjärtat är fullt av dessa dygder, talar tungan dem också.

Segern är din, för att du är redo och beväpnad för seger. Det är inte så att du just och just hänger fast med ett litet hopp om att du ska segra, och samtidigt oroar dig för vad som kommer att hända när du ser synden i köttet. Nej! Det är en rungande seger, för att du har all ammunition som behövs för att segra.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.