Frälsning – en hjärtesak!

Frälsning – en hjärtesak!

Jag kan inte förvandlas till Sonens bild genom att bara ändra mitt uppförande, eller leva efter bestämda former.

Frälsningen i Jesus Kristus är en grundläggande och genomgripande process. Det verk som Kristus gör i en själ som i sanningen älskar honom är radikalt och allomfattande. Det tränger in i hjärtats dolda kammare och dömer till och med tankar och råd för att något nytt ska kunna spira fram. Det handlar om en total förvandling från allt som är fördärvat och förkastligt till det som är tvärs igenom rent och gudomligt. Alla ärliga själar måste då erkänna att det krävs mer än ett flyktigt intresse för att ett sådant härligt verk ska kunna ske i dem. Nej, det krävs en invändig revolution, ett nytt och rensat hjärta. Inte bara en gång, utan många, många gånger under livets gång.

Guds arbete med Job

Trots att han var en ovanligt rättfärdig man, behövde Job få en speciell behandling för att Gud skulle kunna utföra ett evigt verk i honom. De prövningar som han var tvungen att gå igenom fick fram en stark nedbrytning i honom. Både Job själv och hans vänner hade många tankar och åsikter om allt detta, och mycket var sant och uppbyggande. Särskilt Elihu hade mycket gott på hjärtat i denna förbindelse trots att han var så ung. Trots detta var det Guds direkta tal till Job ur en stormvind som hade störst effekt på Job. Talet var så starkt att något hände djupt inne i Jobs hjärta. Han blev aldrig samma människa igen.

Talet var inte komplicerat eller svårt att förstå. Gud bad honom att svara på två saker. Han ville veta var Job befann sig när Gud skapade jorden, och om han visste svaret på några hemligheter. (Job 38 och 39) Job kunde inte svara på något av detta. Istället för att säga så mycket, började Job se sig själv. Då lade han handen för munnen och teg. Så talade Gud igen och berättade till Job om två djur, Behemot "som jag har skapat liksom dig … Se kraften i hans länder … och styrkan …", och Leviatan, "På hans nacke bor styrkan … På jorden finnes inte hans like". Job 40:10-11; Job 41:13-24. Båda dessa djur är otroligt starka och varken böjer eller ger efter för något eller någon. Naturligtvis var det inte djuren som låg Gud på hjärtat. Nej, det var Job han tänkte på. Därför avslutade Gud sitt tal till Job med dessa signifikanta ord om Leviatan: "Han ser på allt som är upphöjt. Han är kung över allt som är stolt." Job 41:25.

Förvandling genom ödmjukhet

Detta tal gick rätt in i Jobs hjärta. Han hade hört om Gud förut. Nu fick han själv se. Hjärtats ögon blev upplysta och han förstod både vem Gud var, och vem han själv var i förhållande till Gud. "Jag vet att du förmår allt … Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska." Job 42:2,6. Dessa sanningar är så enkla. De handlar om saker man får lära sig på söndagskolan. Vem Gud är och vem jag är. Förstod inte Job detta redan innan? Jo, på sätt och vis gjorde han det säkert. Han sa själv att han hade hört om dessa saker, och delvis förstod dem, men själva saken var att de inte hade trängt tillräckligt djupt in i hans hjärta för att förändra hela hans väsen. De hade inte fått fram en invändig revolution i hans liv! De förändrade inte hans syn på sig själv, sin fru, sina vänner, förhållandena, prövningara och alla förhållanden som Gud i sin godhet lät honom möta. Det krävdes en stark nedbrytning under Guds mäktiga hand innan hans inre öra öppnades tillräckligt för att höra Guds tal och för att hjärtats ögon skulle bli upplysta. Men när det väl skedde, blev Job en helt ny människa. Därför måste vi tacka Gud för alla trångmål och nedbrytande situationer som han sänder i vår väg, för utan dem blir frälsningen omöjlig.

Jag kan inte förvandlas till Sonens bild genom att förändra mitt uppförande eller genom att rätta in mig efter former. Nej, det inträffar när jag av hjärtat ödmjukar mig under Guds väldiga hand, vänder mitt inre öra till sanningen och erkänner den i djupet av mitt hjärta, utan bortförklaringar eller ursäkter. Då skriver Gud sina lagar och bud i hjärtat så djupt att jag av hjärtat vill följa dem! All förvandling sker i hjärtat! Därför säger Jesus: "Gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren." Matt 23:26, och: "Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren." Matt 15:18.


Artikeln publicerades först i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i mars 2014.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.