Från ateism till kristendom: Hur vet jag att Gud existerar?

Från ateism till kristendom: Hur vet jag att Gud existerar?

Jag förväntade mig aldrig att bli en som trodde på Gud.

10 min ·

Att upptäcka Gud är en mycket personlig upplevelse. Hur det sker kan variera kraftigt från person till person. När jag studerade vetenskap gick jag från ateism till kristendom, och jag hoppas att min historia kan inspirera andra i nöd.

Jag förväntade mig aldrig att bli en som trodde på Gud.

Jag växte upp som ateist; mitt mål var att hitta objektiva sanningar genom vetenskapen. På gymnasiet valde jag matematik och fysik, och senare tog jag kandidatexamen i tillämpad fysik.

Det är inte fysiska bevis som kan användas till att bevisa eller motbevisa Guds existens. Detta innebär att det inte hade varit vetenskapligt att hävda att Gud finns eller inte. Oavsett om vi tror på Gud eller inte, är vår tro något som vi har valt.

Oavsett om vi tror på Gud eller inte, är vår tro något som vi har valt.

När jag var yngre valde jag att inte tro på Gud. Detta baserades delvis på min starkt negativa uppfattning av kristendom på den tiden. Jag tyckte att kristna uppförde sig överlägset – de hävdade att de hade en religiös tro, men levde ofta syndiga liv samtidigt. Jag avskydde detta hyckleri. Jag kunde inte tro att Gud hade en plan för att frälsa sådana människor.

Vetenskapens begränsningar

När jag blev äldre började jag ställa frågor som vetenskapen inte kan svara på. Under gymnasietiden tänkte jag ofta: "Vad är mitt mål med livet?"

Jag var ambitiös och full av motivation. Men det dröjde inte länge förrän väggarna jag mötte fick mig att tappa modet. Jag kände att något saknades i mitt liv. Jag kände ångest av osäkerhet och meningslöshet. Jag var rädd för att misslyckas.

Vetenskap är ett kraftfullt verktyg för att beskriva världen som vi ser. Den hjälper oss att bygga modeller för att analysera det vi observerar, för att göra formler för att förutse hur ett system kommer att utveckla sig, och den ger ett sätt att bevisa eller motbevisa våra hypoteser. Men vetenskapen kan inte ge en lösning på de kamper jag mötte i livet.

En ny förståelse av kristendomen

Mitt i mina strider lyckades en klasskamrat få mig att besöka församlingen som han tillhörde. På denna samling läste de från en bok skriven av Johan Oscar Smith, grundaren av deras församling. Ett par meningar skiljde sig ut och väckte min nyfikenhet. "Världen och dess lust är intet – endast tomhet. Världens glädje är endast en härlig port, som man passerar för att komma ut i ännu större tomhet." ¹

Detta förklarade min känsla av tomhet; en känsla som vetenskapen inte kunde förklara eller ge en lösning på.

Detta väckte ett gensvar i mitt hjärta! Som ungdom längtade mitt hjärta efter tillhörighet. Jag arbetade ofta för att bli något; jag sökte bekräftelse, så att folk skulle "älska" mig! Trots det fruktade jag att de skulle förkasta mig om jag misslyckades.

Det var min motivation för att sträva efter prestationer, pengar och berömmelse! Men detta ledde bara till större behov av bekräftelse av de andra! Med andra ord såg jag hur jag lockades av denna världens lust och begär – och det var lätt att se att det inte skulle sluta bra.
Detta förklarade min känsla av tomhet; en känsla som vetenskapen inte kunde förklara eller ge en lösning på. Hur kunde jag lösa detta problem? Hur kunde jag bryta genom denna trolldom?

Efter detta fortsatte jag att delta på dessa möten, för att lära mer om det som för mig var en ny förståelse av kristendomen. Jag hörde mer om orsaken till många av mina problem: Lust och begär som finns inom mig, eller mina egna krav och förväntningar. När jag till exempel försökte bli accepterad av andra, såg jag att jag drevs av mina egna förväntningar av hur jag tyckte att de skulle uppföra sig. Jag blev irriterad och missnöjd när andra inte svarade mina förväntningar, och jag upptäckte att jag inte kunde älska dem uppriktigt och osjälviskt.

Det som verkligen band mig var mig själv. Och lösningen som kristendomen ger är att följa Jesu exempel i att övervinna synd. Jesus upplevde samma lustar och begär i sin egen natur medan han levde på jorden. (Hebr 4:15) Gud gav Jesus styrkan till att segra, eftersom han var villig att lyda Guds vilja istället för att ge efter för frestelserna som han mötte.

Tvivel och dubbelmoral

I början förstod jag inte betydelsen av denna lösning, och jag hade problem med hur jag kunde övervinna min egen syndiga natur och segra i mina frestelser. Detta fick mig att börja inse hur extremt svag jag är. Tvivel smög sig in i mina frestelser, och började ifrågasätta hur allvarliga dessa lustar egentligen var, och om det verkligen var synd, samt om det verkligen var Guds vilja att hjälpa mig i mina kamper och om han ens existerade överhuvudtaget. Jag gav efter för mina lustar om och om igen. Hur kom det sig att ju mer jag försökte, desto längre bort kom jag från att besegra det ruttna i min natur? Jag var helt enkelt inte tillräckligt stark.

Tro är en övertygelse som inte vilar på logik eller materiella bevis.

Jag kunde trots detta inte ge upp, för konsekvenserna som kommer av att följa dessa lustar enligt Bibeln, blev mer och mer verkliga för mig. "Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv." Gal 6:8. Ju mer jag gav efter för mina lustar, desto mer bands jag av dem. Jag skämdes över mig själv, och jag längtade efter att övervinna dessa lustar.

Det jag verkligen behövde var tro. "Tro". Jag hatade tanken. Jag använde väldigt lång tid till att tvivla.

Det står skrivet att "tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser." Hebr 11:1. Tro är en övertygelse som inte vilar på logik eller materiella bevis. Det tycktes vara en direkt motsats till hur vetenskapen fungerar, som ju baseras på logik och materiella bevis. Hur kunde jag veta att Gud var äkta, utan logik eller materiella bevis? Det plågade mig.

Men så fick jag ljus av denna vers i Bibeln: "Men han ska be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.
" Jak 1:6-8.

Jag hade ju tvivlat på om allt jag hade hört var sant, ställt frågan: "Vad händer om …?" Men jag hade aldrig satt orden på prov.

Det var jag som var mannen som drevs och piskades av vinden, ostadig på alla mina vägar, och jag fick inte den hjälp jag behövde från Gud. Denna vers blev ett ljus för mig och visade mig hyckleriet i mina tvivel. Som vetenskapsstudent lärde jag att tvivla, ifrågasätta, undersöka påståenden genom att testa dem och utföra experiment för att se om de fungerar! Men vad hade jag gjort? Jag hade ju tvivlat på om allt jag hade hört var sant, ställt frågan: "Vad händer om …?" Men jag hade aldrig satt orden på prov.

Jag insåg att jag levde samma hycklande liv som jag föraktade. Jag hade dubbelmoral när det gällde vetenskap och tro. Och ännu värre, jag kunde aldrig segra över mina lustar om jag stagnerade i tvivlet och fortsatte att lita på mig själv.

Tro är ett beslut

Det fanns bara en sak kvar att göra för att veta om Gud var äkta eller inte: Att överge mig helt och lita på honom, utan att tvivla, och se om hans ord faktiskt fungerade!

Jag valde att tro på Guds ord när det beskrev vad synd var. I full tro bad jag Gud om styrka till att följa Jesu exempel och besegra denna synd. Och när jag frestades till att leva efter mina lustar, började jag be till Gud om styrka till att neka dem om och om igen, ända tills jag började segra! Med tiden började jag uppleva seger över lustarna som hade bundit mig.

Den andliga och den vetenskapliga världen.

Jag har även insett att källan till mina tvivel var min egen stolthet och övermod. Jag studerade och förstod den vetenskapliga världen, som är en aspekt av livet, men jag vägrade att försöka testa och förstå den andliga aspekten. Jag trodde mig vara "intellektuell", medan jag faktiskt begränsade mig själv från att uppnå äkta förståelse.

Nu har Gud bevisat sin existens för mig, för jag upplever hans arbete i mitt eget liv!

Det finns en andlig värld som samexisterar med den vetenskapliga världen, som jag hade studerat. Gud är Ande (Joh 4:24) Vi människor har också en ande.

Genom min ande kunde jag höra Guds röst som kallade på mig till att upphöra med det gamla livet, som hade bundit mig och belastat mig. Och nu har Gud bevisat sin existens för mig, för jag upplever hans arbete i mitt eget liv!

Fysik och matematik är fortfarande en stor del av mitt liv. Mitt motiv för att studera vetenskap är att utforska och uppskatta skönheten och mystiken i fysikens lagar, som Gud har lagt som grund i vårt universum. På så sätt är jag öppen för att ifrågasätta saker och söka efter svar. Men jag vill inte hålla fast i tvivlen som hindrar mig från att segra över mina egna destruktiva lustar. Jag vill heller inte kasta bort en enda minut av mitt liv till att vara så idiotiskt blind att jag villar bort mig.

"Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.
" Hebr 11:6.

¹ Smith, Johan Oscar (1949) Johan O Smiths efterlämnade brev, Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Brev # 15, 15 oktober 1905.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.