Från kortvarig nöd til evig härlighet

Från kortvarig nöd til evig härlighet

Ingen vill uppleva nöd, men varför är dessa upplevelser sättet att få del av Guds härlighet på?

"För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning."  Hebr 2:10.

Vetskapen om att Jesus har gripit tag i oss och med mäktig hand leder oss till härlighet, är välsignad och tröstande.

Efter naturen har vi ingen härlighet i oss själva, och om vi ska få ett härlighetsliv nu och senare, måste Guds natur fram i oss. För att vara i stånd till att ta emot hans liv och väsen måste han leda oss på förunderliga vägar genom både det ena och det andra. Han böjer oss genom lidande och luttrar oss i ödmjukhetens ugn, och genom det hela lär vi känna hans goda väg och vilja.

Om vi är fullt medvetna om att vi befinner oss under hans goda och mäktiga ledelse på väg till härlighet i allt som möter oss, blir nöden kortvarig och lätt, och bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. (2 Kor 4:17)

När Kristus kommer och leder sin brud in i härlighet, så är det en skara som han på förhand har fått leda till sitt eget härlighetsliv mitt i världens mörker och ondska. De är fullt bildade genom lidande i livets många prövningar på samma sätt som deras frälsnings hövding.

Om varenda en skulle berätta i detalj om sin livsvandring, så hade det blivit många underfulla saker, och ingen av dem hade velat vara förutan något av det som Gud i sin vishet har lett dem genom på vägen till härlighet. De som av naturen var stolta och stridslystna skulle kunna berätta om allt de behövde genomleva för att brytas ned i köttet, så att ödmjukhet och godhet kunde stråla fram från dem. De kommer att lovprisa Gud i all evighet för dessa stora och härliga resultat. Tänk om de bara hade upplevt medgång och fått behålla sin stelhet och stolthet livet ut?

Vi kan delta i Guds härlighet som dessa hjältar!

Josef blev kastad ner i brunn och fängelse på sin väg till furstedöme. David var landsflykting och förföljd av hatfulla män på väg till sitt kungarike. Hans profetiska och välsignade psalmer föddes fram genom lidande, nöd, kamp och motstånd.

Jesus blev frestad och prövad som oss för att han hade samma kött som oss. Han led när han blev frestad, och lärde sig lydnad i sitt lidande, och han växte i vishet. Vår Frälsare och Hövding fulländades genom lidande. Ingen har varit så trofast och lydig som han. Han klarade sig igenom livets alla prövningar utan att synda. Han är verkligen en värdig hövding bland sina bröder. (Hebr 2:14-18; Hebr 5:7-8; Hebr 2:10)

Om Gud ska kunna använda oss, måste vi ha Guds vishet, och den fås genom lidande och trofasthet i livets prövningar.

Må vi, som Jesus, se fram till den glädje som väntar oss, och lovprisa Gud för allt under vägen till härlighet.

Artikeln publicerades först med titeln "På vei til herlighet" i BCCs norska tidsskrift "Skjulte Skatter" i juni 1953.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.