Gjort som Mandela?

Gjort som Mandela?

Det är nog endast ett fåtal av oss som någonsin kommer att få en lika viktig roll i historieböckerna som Mandela. Kan vi då lära oss något av honom?

Hur många gånger under det senaste året har du gjort som Nelson Mandela?

Nelson Mandela är säkert en av världens mest beundrade nulevande människor. Vem hade väl inte lust att veta vad han tänkte den gången han bestämde sig för att förlåta afrikaanerna ett liv i fängelse och diskriminering. Du har väl själv stått mellan valet att förlåta eller inte förlåta. Valde du som Mandela?

Du har väl själv stått mellan valet att förlåta eller inte förlåta.

Vad hände i Sydafrika på den tiden?

Alla som besöker Sydafrika idag får uppleva den sagolika och färgrika smältdegeln som attraherar flera miljoner turister varje år och som år 2010 var värd för världens mest sedda idrottsturnering: fotbollsVM. Landet framstod dock helt annorlunda under apartheidstyret som regerade från 1948 till sitt fall 1994.

Nelson Mandela föddes in i ett Sydafrika där spanska sjukan härjade och där ordet "apartheid" inte betydde någonting för personer som inte talade afrikaans. Att rasismen även existerade år 1918 är säkert, men saker och ting skulle komma att förvärras och under 1940-, 1950- och 1960-talet var landet föremål för genomförandet av en omfattande rasdiskriminerande politik där den svarta majoriteten förlorade många grundläggande rättigheter både inom utbildning, hälsoväsen och offentliga tjänster. Mandela blev snabbt känd som en aktiv politisk motståndare av de vitas regim. På den tiden var detta tillräckligt för att få livstids fängelse och det fick Mandela också.

Jag visste att om jag inte lämnade kvar all bitterhet och hat så skulle jag alltid befinna mig i ett fängelse.

Apartheid varade i 46 år under sju olika vita presidenter. Den sista, Frederik Willem de Klerk, var mannen som tog det första steget mot försoning mellan vita och svarta. År 1990 upphävde han förbudet mot alla motståndsorganisationer och frigav Mandela ur fängelset.
Förväntningarna på den legendariska aktivisten var skyhöga, men hans taktik överraskade alla. Tänkte han inte hämnas? Hade det inte varit rättvist att kräva öga för öga och tand för tand? Mandela har själv skrivit vad han tänkte: "När jag gick mot porten som skulle leda mig till min frihet visste jag att om jag inte lämnade kvar all bitterhet och hat så skulle jag alltid befinna mig i ett fängelse."

Vad var det Mandela gjorde rätt?

Nationsbyggaren Mandela hade en större dröm än en söt hämnd och han förstod vilka redskap han måste använda sig av för att nå dit. "Om det finns drömmar om ett vackert Sydafrika, så finns det även vägar att nå detta mål. Två av dessa vägar kallas “godhet” och “förlåtelse”."

Världshistorien är inte färdigskriven och det finns fortfarande behov för människor som väljer rätt. Trots detta är det nog endast ett fåtal av oss som någonsin kommer att få en lika viktig roll i historieböckerna som Mandela. Kan vi då lära oss något av honom?

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er

Livslagar är lika gällande som naturlagar. Kanske var det på grund av någon sådan lag Mandela kunde utträtta så mycket? En passande livslag hittar vi i Matteusevangeliet 6:14: "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er", en annan i Jakobsbrevet 2:13: "Men barmhärtigheten triumferar över domen" och kanske den viktigaste i Lukasevangeliet 14:11: "(…) den som förnedrar sig själv skall bli upphöjd." Den dagen Mandela lät all bitterhet och hat förbli i fängelset, valde han att inte sätta sig över sina fiender. Han förstod att möta dem som medborgare och medmänniskor för att nå ett mycket bättre resultat.

Johan O. Smith skrev år 1905 till sin nyomvända bror och förmanade honom att använda godhet som tillvägagångssätt för att vinna en själ. Han hänvisade då till Ordspråksboken 25:21-22: "Om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud och Herren skall belöna dig." Den lektionen som Mandela höll på världsscenen när han valde att övervinna det onda med det goda kan jämföras med denna bibliska kamptekniken (Romarbrevet 12:21)!

Mandela valde att övervinna det onda med det goda

Det är inte dumt att kombinera kunskapen om dessa livslagar med en av Nelson Mandelas uppmaningar: "Vi måste använda tiden klokt och alltid förstå att tiden är mogen för att göra det rätta".

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.