Gläd er med dem som är glada

Gläd er med dem som är glada

Hur kan jag glädja mig med dem som är glada, när jag inte känner för det?

5 min ·

Om jag har ett hjärta och sinne som vill göra Guds vilja och ord till verklighet i mitt liv, så måste jag glädja mig med dem som är glada. Men hur gör jag det när mina känslor är direkt motsatta? När det absolut inte är min naturliga reaktion?

Bibeln lär oss hur vi bör leva våra liv. Den är inspirerad av Gud, skriven av hans trofasta tjänare, profeter och apostlar som hörde hans röst. På grund av deras trofasthet har vi nu, många tusen år senare, Guds Ord till att lära oss hur vi ska leva.

Rom 12:15 säger till exempel ”Gläd er med dem som är glada”. För oss som längtar efter att göra Guds vilja är detta en tydlig instruktion som är lätt att förstå, men vad händer i mitt dagliga liv när jag hamnar i en situation där det att glädja sig plötsligt inte är så enkelt och självklart som det låter?

Frestelsen

Ibland märker jag en hård vägg av motstånd inom mig även om jag vet att jag borde glädja mig.

Kanske det jag har och förut var helt nöjd med plötsligt inte räcker längre på grund av en väns lycka.  Kanske jag känner att jag inte får den äran som jag förtjänar i en situation. Att någon annan får den istället. Kanske någon får något som jag trodde att jag uppriktigt hoppades att denne skulle få, men som plötsligt få mig att känna mig överträffad.

Vad händer i mitt dagliga liv när jag hamnar i en situation där det att glädja sig plötsligt inte är så enkelt och självklart som det låter?

Att glädja sig med de glada kan betyda många olika saker. Jag känner att jag blir frestad till avundsjuka, bitterhet, vrede osv. Det kan verka orimligt och ibland till och med orättvist. Det enda jag egentligen vill är att gå till någon som jag kan överösa min frustration på. Hur gläder jag mig nu? När jag egentligen inte vill överhuvudtaget?

Kampen

Först och främst så är det normalt att bli frestad. Att känna att avundsjuka och otacksamhet väller upp. Men bara för att vi blir frestade betyder det inte att vi behöver hålla med dessa känslor! Allt detta som avundsjuka, otacksamhet, klagande osv kan besegras.

“Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.” (1 Kor 10:13)

Men bara för att vi blir frestade betyder det inte att vi behöver hålla med dessa känslor!

Om jag gärna vill göra det goda, oavsett vad jag känner, så måste jag erkänna vad det är jag frestas till och ”gå med frimodighet till nådens tron” för att få hjälp så som vi blir ombedda att göra i Hebreerbrevet 4:16.

Jag kan ropa till Gud: ”Hjälp mig att övervinna denna synd som jag frestas till. Ge mig den styrka jag behöver för att kämpa emot den. Min längtan är att glädja mig med de glada som det står i ditt ord. Nu behöver jag din hjälp för att göra detta.” Då kan jag med frimodighet säga: ”Försvinn Satan, för det står skrivet ’gläd dig med dem som är glada’! Och djävulen måste fly när han möter Guds ord.

Resultatet

Även om jag inte kan förvänta mig att mina känslor ändrar sig över natten, så börjar jag att arbeta med saken och nekar dessa känslor tillträde att få utveckla sig till bitterhet och självmedlidande. Att glädja sig är en handling. Oavsett om jag känner för det eller inte så gratulerar jag min vän och säger några goda ord. Jag deltar i firandet av deras framgång. Jag måste ta det på rätt sätt redan från början och Gud är med mig. Han ger mig styrka oavsett hur svårt det än är. Varje frestelse blir en vinnarhistoria.

Det är en utveckling. När vi övar oss i tacksamhet, godhet, kärlek osv känner vi att de blir en del av oss.

Det är en utveckling. När vi övar oss i tacksamhet, godhet, kärlek osv känner vi att de blir en del av oss. När jag övervinner avundsjukan steg för steg så kan kärlek fylla den platsen istället. När otacksamhet besegras varje gång jag frestas så kan glädje och frid fylla denna plats. Och det slutar inte där. Tanken på att fyllas med dessa ”Andens frukter” som Paulus kallar dem i Galaterbrevet 5, är så mycket med tilltalande än att låta bitterhet osv få dvälja och smitta min ande. Då är jag lycklig och fri. Jag är inte bunden av mina känslor och jag kan glädja mig med dem som är glada på riktigt. Med ett hjärta fullt av glädje.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.