Glädje kan vara en del av mig!

Glädje kan vara en del av mig!

Jag har upplevt att detta är möjligt!

Om jag inte hade vetat om möjligheten att "alltid vara glad", hade nog mycket i mitt liv sett annorlunda ut.

Jag har valt att leva mitt liv i tro, så jag håller mig 100 % till det som står i Bibeln. Ett ord är extra viktigt för mig. Det står i Rom 8:28: "Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut." Jag har valt att tro att jag är kallad och utvald av Gud, och då har jag valt att tro att allt som möter mig i livet är till det bästa för mig.

I vardagen innebär det att jag vet att allt är till mitt bästa oavsett vilka förhållanden som råder runt mig. Även om det inte verkar så omedelbart. Jag har en dotter som nyligen fick diabetes. Det är naturligtvis inte roligt, men jag behöver inte oroa mig för min dotter och hennes sjukdom när jag helt och hållet tror på att "allt samverkar till det bästa". Jag tror att Gud har gett mig denna uppgift för att han vill mig mitt bästa. Det finns nog något som jag måste lära mig. Det gäller även min dotter. Gud vill hennes bästa också. Och jag släpper all oro som kan följa med.

Viktigast av allt: Jag kan fortsätta att vara lycklig. Hur jag som mamma uppför mig och reagerar i olika situationer har en otroligt smittande effekt på barnen. Glädje smittar. Och med glädje blir atmosfären hemma god och utan oro.

En mamma utan oro?

Det är så viktigt för mig att mina barn inte ska leva med en mamma som ständigt oroar sig. Därför är det så befriande att kasta sorgen på Gud och tro att han tar hand om de saker jag själv inte kan göra något med. Min uppgift är att behålla glädjen i mitt liv och mitt hem. Inte bara behålla glädjen, utan att låta glädjen och friden blir en del av mig.

Motsatsen till glädje är bl a oro, nedstämdhet, bekymmer. Om jag låter dessa känslor och sinnesstämningar få härja fritt i mina tankar, och kontrollera mina handlingar och val, blir jag lätt fångad av något av det. Det blir fort en ond spiral, och en fullständig motsats till att tro på ordet "allt samverkar till det bästa, för dem som älskar Gud." Glädjen är långt borta! Bekymmer och oro kommer omedelbart, som t ex oro för framtiden. Oron blir plötsligt en del av mig. Och det har också en smittande effekt på hela mitt hem.

Eländet kommer av att jag inte tror 100 % på orden som står i Bibeln. Ta t ex ordet i Matt 10:29-31: "Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar." Genom att tro på dessa ord vet jag att Gud är med mig genom allt som händer i mitt liv. Han vet om det, hjälper mig och vakar över mig. Det gör mig glad.

Glädje kan sprida sig

Att leva ett liv där glädjen är en del av mig kräver handling. Det finns inte tid till att sitta och tycka synd om sig själv och undra varför saker är som de är. Istället kan man göra gott för andra, först och främst för de närmaste. När man börjar se andras behov och hjälper till att uppfylla dem, har man hjälpt sig själv på två sätt. Man kommer bort från att tänka på sig själv och sina egna förhållanden, och man blir otroligt lycklig av att kunna göra andra lyckliga.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.