"Gör er inga bekymmer för något " – är det verkligen möjligt?

"Gör er inga bekymmer för något " – är det verkligen möjligt?

Hur kan det vara möjligt att inte bekymra sig för något i en så osäker värld?

Kan det verkligen bli så att du inte bekymrar dig för något? Bibeln skrevs i en enklare tid; gäller sådana här vers fortfarande i dagens samhälle som har så mycket stress och krav?

”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.” (Filipperbrevet 4:6).

Bibeln säger att vi inte ska vara bekymrade, men är det egentligen ett rimligt krav i våra dagar? Hur är det möjligt att vara helt fri från bekymmer och stress när det är så mycket man ska förhålla sig till? Tänk om du plötsligt förlorar jobbet och inte kan betala hyran? Tänk om livet inte blir så som du har tänkt dig? Tänk om du inte klarar tentan? Tänk om du hamnar på en snabbmatsrestaurang för resten av livet eller om du aldrig får möjlighet att resa? Hur kan du helt säkert veta att du kommer att lyckas? Tänk om? Hur ska du kunna veta? Vad händer om…?

Bibeln säger inte att vi bara ska bekymra oss för de riktigt viktiga, stora frågorna i livet, den säger att vi inte ska bekymra oss för något!

Du kan hitta saker att bekymra dig för överallt. Du kan tro att det är nödvändigt att vara stressad och ängslig för allt det. Det är väl logiskt att bekymra sig för framtiden? Men Bibeln säger inte att vi bara ska bekymra oss för de riktigt viktiga, stora frågorna i livet, den säger att vi inte ska bekymra oss för något!

Så då återstår bara en fråga: Tror du på Bibeln?

”Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också!” (Matteusevangeliet 6:32-33).

Gud är trofast. Det betyder inte att du får det du vill, men det han har lovat! Vad har Gud då lovat oss? Han har lovat att ”så skall ni få allt det andra också!” Betyder det att vi får allting serverat på ett silverfat? Naturligtvis inte! Det finns villkor vi först måste uppfylla, och det är att vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet först.

Gud är trofast. Det betyder inte att du får det du vill, men det han har lovat!

Hur söker vi Guds rike först? Helt enkelt genom att göra Guds vilja! Gud önskar att vi ska lyda det som står skrivet i Bibeln. Han vill att vi ska finna synden i vår egen natur i alla förhållanden och få seger över den! Han önskar att vi ska bli fria från rädsla och bekymmer. Han vill att vi ska vara trofasta!

Motsättningen till bekymmer är tro. Du kan leva ditt liv på jorden i tron och tryggt fatta alla dina beslut, för Gud kommer att vägleda dig i varje detalj. Tro är total och blind lydnad. Tro är att du gör det Gud säger till dig innan du vet vad det ger för resultat. Tro är att du inte förstår allt men gör det ändå, eftersom du litar på Guds fullkomliga omsorg och vägledning!

Tro betyder inte att våra känslor (vår själ) skärs av. Det kommer många dagar och situationer där känslor av ångest, modfälldhet, depression, ilska osv. kommer att pressa på hårt för att komma in i vårt sinne. Det står skrivet att vi måste strida trons goda strid (1 Tim 6:12). Tro är inte en känsla som ramlar ned över oss när vi läser Bibeln, men det är ett sinnelag som leder till handling. Det krävs att vi är lydiga mot Guds vilja och det innebär kamp eftersom vi måste ge upp vår egen vilja och inte lyssna på våra egna känslor eller vårt naturliga förnuft. När vi känner en stark ångest i vår själ så kan vi välja att tro på Gud istället för på våra egna känslor och så gå in i kampen med hopp till Gud i våra hjärtan! Vi kan inte förvänta en lätt kamp, men vilket resultat den ger! Tänk, att kunna gå framåt i ro och frid och vara väl medveten om att Gud tar hand om oss in i minsta detalj!

Läs Guds ord, be till honom och gör hans vilja, även om du inte förstår varje liten detalj. På det sättet kan du söka Guds rike först! Gör det, så kommer Gud att ta hand om dig.

Det betyder inte att allt blir sänt till dig från himlen på ett magiskt sätt. Gud har aldrig lovat att du alltid ska ha ett stort hus och ett super jobb, att du alltid ska ha en bra inkomst och perfekt hälsa. Det kommer självklart att komma förhållanden som prövar oss!

Gud vet precis vad som ska till för att göra oss lyckliga både i det här livet och i det kommande

”Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.” (Romarbrevet 8:28).

Det står inte att allting samverkar till det enklaste, mest behagliga livet! Det står att allt samverkar till det goda. Gud vet precis vad som ska till för att göra oss lyckliga både i det här livet och i det kommande. Även om du inte omedelbart kan se varför Gud arbetar som han gör, så kan du gå i tro och vara lydig i alla fall!

Vi måste lägga bort alla våra egna bekymmer och bara gå fram i tro. Söka hans rike först! Så länge vi är trofasta och gör allt det som Gud verkar i våra hjärtan så kommer han att trofast ta hand om oss, både nu och i evigheten. Då finns det egentligen ingenting att bekymra sig för!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.