Göra varje tanke till en fånge

Göra varje tanke till en fånge

Fristelsene kommer som tanker – og hver fristelse er en mulighet til å seire!

2 min ·

Fristelsene kommer som tanker – og hver fristelse er en mulighet til å seire!

Tvil. Frykt. Håpløshet. Det er mulig å føle seg forferdet over de negative tankene som kommer inn i våre sinn. Men vi må erkjenne at disse tankene ikke kommer fra Gud, og vi trenger ikke å bli forskrekket eller motløse av at vi blir fristet av dem. De er egentlig fristelser til å bli motløs, ulykkelig og negativ, og dermed har vi absolutt ingen forpliktelse til å være enige med dem. Når vi ved tro holder fast på forsikringen om Guds gode hensikter med oss og våre liv, da har vi et våpen å kjempe med når disse tankene banker på.

Disse tankene kommer ikke fra Gud… vi har absolutt ingen forpliktelse til å være enige med dem

«Tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» (2. Korinter 10,5) Dette er en pågående prosess hvor den Hellige Ånd lærer oss å sortere ut og forkaste alle tanker som ikke kommer fra Gud.

Denne forståelsen er uvurderlig. Jo mer «våken» man er, jo raskere man kan ta til fange og forkaste tanker som ikke er basert på Guds ord. Tankelivet ditt blir sunt, positivt og konstruktivt, og du vil få mer og mer av Guds rike, som består av rettferdighet, fred og glede, inn i deg.

Jo mer «våken» man er, jo raskere man kan ta tankene til fange

Resultatet er at du vil få god plass i tankene dine til å velsigne de andre; du blir tilgjengelig for andre, fordi dine egne tanker er i orden.

«Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud!» (Salme 43,5)

Hva betyr det å «sette sitt håp til Gud»? Det betyr å regne med at hans ord er sant og helt til å stole på, og at han ønsker at vi skal oppleve den indre freden som det gir. For et bytte! Mine tankers uro byttes ut med Guds skjønne, indre fred!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.