Gränser av Gud: Hans avsikt med våra liv

Gränser av Gud: Hans avsikt med våra liv

Gud är den som i sista hand kontrollerar gränserna och begränsningarna i våra liv, med mål om att dra oss närmare honom.

5 min ·

Gud vill dra oss närmare honom

Vi har alla begränsningar i våra liv. Geografiska, hälsomässiga, ekonomiska, ja i alla livets aspekter. Dessa gränser kan av olika orsaker flyttas under livets gång. Ibland kan vi ändra dem genom arbetsinsats och andra gånger är det yttre omständigheter, utanför vår kontroll, som ändrar dem för oss. Det är fullt möjlig att slösa bort stor del av livet med att önska sig andra gränser och begränsningar än dem vi har, när det viktiga egentligen är hur vi reagerar innanför dem.

I hopp om att leda dem till Gud, talade Paulus till grekerna om gränser när han såg hur många avgudar de dyrkade: "Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo,  för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss." Apg 17:26-27. Det är Gud som i sista hand kontrollerar våra gränser och hans mål med dessa är att dra oss närmare sig själv.

Det Job lärde sig när hans gränser ändrades

Job var en man som upplevde betydliga ändringar av egna gränser på kort tid. Med Guds maningar och tillåtelse förstörde Satan alla Jobs ägodelar och dödade hans tio barn på samma dag (se Job 1). Jobs otroliga svar på detta var som följer: "Då reste sig Job, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. Han sade: 'Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!' Vid allt detta syndade inte Job, han kom inte med någon anklagelse mot Gud." Job 1:20-22.

Jobs gränser begränsades ytterligare när Gud gav Satan tillstånd att utsätta honom för svårigheter: ”Och Åklagaren gick bort från Herrens ansikte och slog Job med svåra bölder, från fotsulan ända till hjässan. ”  Job 2: 7. Jobs hustru och vänner var övertygade om att Job hade misshagat Herren, men Job förstod att närma sig Gud ännu mer i denna tid, så att han senare kunde säga: Förut hade jag bara hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka det och ångrar mig i stoft och aska." Job 42:5-6. Han utnyttjade begränsningarna og gränserna i eget liv til att få en ännu starkare relation till Gud.

En ständigt djupare relation till Gud

Denna möjlighet att närma sig Gud i livets prövningar och när gränser ändras, är något som trons hjältar har valt i alla tider. (Läs Hebreerbrevet kapitel 11.) De utbytte gärna dessa (kanske naturligt sett oönskade) förändringar för att uppleva att han belönar dem som söker honom. Hebr 11:6.

Paulus beskrev också hur han hade lärt sig att hantera sådana situationer i eget liv: "Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist.  Allt förmår jag i honom som ger mig kraft." Fil 4:12-13.

När vi ser våra gränser och begränsningar i detta ljuset, upplever vi det Jesus sa: "Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus." Joh 17:3. Livet blir en intressant resa med upplevelser från Gud, som får allt vi går igenom att samverka, så att vi har en ständigt djupare relation med honom och hans Son, vilket gör att vi blir mer och mer lika Jesus. (Rom 8:28-29) Vi slösar inte längre tid på att hoppas på förändringar i förgängliga angelägenheter som aldrig riktigt kan ge sann tillfredsställelse. Istället får vi uppleva ett himmelskt liv som också inkluderar äkta gemenskap med andra med samma mål.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.