Gud måste ha ett syfte för mig

Gud måste ha ett syfte för mig

Gud har önskat att jag ska leva, men varför?

5 min ·

Gud har önskat att jag ska leva, men varför?

Vad är avsikten med det hela?

Jag är bara en person i en värld av miljarder och det mesta tyder på att jag i bästa fall får nästan hundra år att leva här, och i ”värsta fall” inte en dag till.

Varje dag för med sig en rad av förhållanden, andras meningar, min egen tolkning av utvecklingen i den politiska världen och mitt vardagliga umgänge med andra människor. Jag njuter av den naturliga skönheten i vår skapade värld lika mycket som andra gör, om inte mer, men jag har även respekt för naturens omvälvningar. Och som många andra undrar jag över vad Gud har för avsikt med att tillåta sådana förödelser.

Han gör vad han vill och han har önskat att jag ska leva – nu – men varför? Med de problem jag dagligen stöter på, även här i mitt eget lilla hörn… Vad är avsikten med det hela? Och varför gjorde Gud sig besvär med att skapa mig?

Med de problem jag dagligen stöter på… Vad är avsikten med det hela?

Det måste finnas något mer i min vandring med Kristus

Jag är inte som de flesta av mina jämlikar: Jag har fått nåd, och jag ser verkligen på det som nåd, att tro på Jesus. Han renade mig från mina tidigare synder när jag blev omvänd och den gången gjorde det mig otroligt glad. Men jag sitter kvar med en känsla av att det måste finnas något mer än bara syndernas förlåtelse i min vandring med Kristus. Gud måste ha en avsikt med livet som han har skapat i mig!

När jag öppnar Bibeln är det Jesu egna ord som talar till mig – nu: ”Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig.” (Hebreerbrevet 10:7). Ja, han gjorde det, Jesus gjorde det. ”(…) en kropp har du berett åt mig.” Vänta nu lite grann, jag har också en kropp. Har Gud gett mig en kropp för att göra hans vilja? Vad är hans vilja? Står det också tydligt skrivet i Bibeln?

Jag läser i Första Thessalonikerbrevet 4:3 att Guds vilja är att jag helgas och lite längre ned på sidan står det att Gud kallade mig till helighet. Helgad, helig… Dessa uttryck passar på Jesus, men de passar även på mig! Jag vet att Gud finns. Därför kan han också styrka mig till att leva ett liv i helighet och helgelse, precis som Jesus. Här, i mina vardagliga förhållanden, kan jag bli helgad!

Gud har skapat mig för att leva ett liv som behagar honom och han ger mig all den styrka och vägledning jag behöver för att göra det!

Å finne svarene

Otroligt! Jag har funnit svar på mina frågor om avsikten med min existens! Gud har skapat mig för att leva ett liv som behagar honom och han ger mig all den styrka och vägledning jag behöver för att göra det! ”(…) skall ge kraft och styrka åt er inre människa” (Efesierbrevet 3:16). Hans vilja innebär att aldrig synda och han styrker mig så att jag, till och med jag, kan leva utan att synda, precis som Jesus levde.

Trons glädje fyller mig och även om det är kamp, eftersom Satan också lever för att fresta mig, så har jag mer än nog förvissning i Guds ord om att Guds väg med mig kommer att lyckas. Jag ser att det att få mina synder förlåtna bara var en början och jag ser fram emot att vandra med Gud varje dag på en sann och trofast väg där jag följer ”(…) i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd (…)” (Första Petrusbrevet 2:21-22).

Jag blir mer och mer lycklig på denna helgelsens väg och jag vet att min glädje kommer att sträcka sig helt in i evigheten för mig efter att jag har dött.

Mål och mening

Lyckan som jag redan fått av det här fabelaktiga livet tvingar mig att dela min historia med dig. Gud är en kärleksfull Gud, och han har skapat dig med samma otroliga syfte. Han bara väntar på att kunna hjälpa och styrka dig att leva ett liv i fullständig seger över synden! Vilket bättre sätt finns det att använda den här kroppen på, den som han har skapat för dig? Ge dig helt till Gud, läs hans ord som det står skrivet och börja göra det! Jag kan garantera att ditt liv kommer att bli fyllt med mål och mening!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.