Gud ska torka varenda tår från deras ögon

Gud ska torka varenda tår från deras ögon

Jag växte upp i Indien. Många mina barndomsminnen därifrån har att göra med lidande av djur och människor och dessa är graverade i mitt hjärta med obeskrivliga bilder av sorg.

4 min ·

Jag växte upp i Indien. Många mina barndomsminnen därifrån har att göra med lidande av djur och människor och dessa är graverade i mitt hjärta med obeskrivliga bilder av sorg.

Jag har otaliga minnen av djur på desperat jakt efter mat ute på de stora sophögarna. På ena sidan kunde en råtta springa endast några meter ifrån en katt och en hund. På andra sidan kunde ett litet barn ta upp ett bananskal från smutsen för att skrapa loss lite mat.

En tåredal

Under min uppväxt hörde jag även många historier om barnmisshandel. Ett barn inte mer än tio år gammal kunde t ex jobba i en glasfabrik där det var tvunget att bära smält glas med endast ett par tunna tyghandskar som skydd för de känsliga små händerna. Efter en hel dags arbete kunde barnet ta hem cirka 20 rupi, vilket motsvarar endast några få kronor. Väl hemma skulle barnet få stryk och pappan skulle ta pengarna för att köpa sprit. Barnet skulle gå och lägga sig med tummen i munnen, redo för att jobba lika hårt igen följande dag.

Historier som denna är vardag för miljoner av människor. Bibeln kallar denna världen för en «tåredal», och mänsklighetens historia är full av svält, smärta, sorg och missbruk. Allt detta på grund av synden. För det mesta är det de rika och mäktiga som ligger bakom dessa missbruk och övergrepp.

Missbruk av makt och religion

Många gånger har folket vänt sig till en mäktig ledare i hopp om att han ska leda dem och befria dem. Men allt för ofta har dessa ledarna använt sin makt till att missbruka de fattiga ännu mer, så att deras familjer kan leva i skamlöst överflöd. När befolkningen gör uppror mot detta missbruk, dödas de ofta av säkerhetsstyrkorna som egentligen skulle skydda dem.

Ett av de härligaste löftena i Bibeln är att denna situation inte ska vara för evigt.

Indien är ett land med många religioner. Därför söker folket sig ofta till religiösa människor för att finna en lösning på eländet. Tyvärr är detta ofta förgjäves. Religiösa människor från varje religion har byggt sina egna «imperium». Jag minns tydligt en prästfru som slog en tjänare så hårt att det började blöda från munnen för att sedan på söndagen stå framför församlingen och le i all sin «helighet».

Under min uppväxt undrade jag ofta vem som skulle trösta och torka bort tårarna på dessa djur, barn och undertryckta.

Befriandets dag kommer

Ett av de härligaste löftena i Bibeln är att situationen inte kommer att vara för evigt. Så länge människor, som är slavar under synden och själviska motiver, har makt och rikedom, kommer den här världen att förbli en tåredal. Men Bibeln lovar att frigörandets dag kommer. Det är dagen då Jesus själv kommer tillbaka och skapar ett nytt rike. Då kommer det inte längre att finnas sorg på denna jord!

Jesus själv kommer tillbaka och skapar ett nytt rike

Vem ska regera med honom då? Det kommer de människor som följde Jesus under sin tid här på jorden. De levde inte efter sin egen syndiga natur, utan förnekade sig själva och gjorde Guds vilja. De kommer inte att missbruka sin autoritet, utan regera med rättfärdighet och barmhärtighet.

Vill du vara en del av detta riket?

Vad blir deras uppgift i detta nya rike? Det står skrivet att Gud ska torka alla tårar. De kommer att vara Guds medarbetare i denna uppgift. Hela skapelsen längtar efter denna historiska dag. (Romarbrevet 8:19-23). När den kommer, kommer även dagen med evig sommar där barn vaknar på morgonen för att njuta av sin barndom och kvinnor inte längre blir slagna av en våldsam partner. Djur och arbetsdjur får vila. Detta är fredsriket som regeras av Jesus, fridsfursten, och de som har fått del av hans liv genom att följa honom.

Vill du vara en del av detta rike? Lev då inte efter dina syndiga lustar, utan följ fridsfursten stilla och ödmjukt. Lev ett gudsfruktigt liv. Då har du också ett löfte om att få torka bort tårarna från människornas ögon och frambringa detta rike av glädje och frid.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.