Guds boning

Guds boning

Gud längtar avundsjukt efter vår ande och vill göra oss till sin boning igen. Hur gör han det?

Ända sedan fallet har Satan haft människorna som boning. Gud har också försökt på alla möjliga sätt att bo i människornas hjärtan. Han har lyckats finna plats i en och annan gudfruktande själ, men han har aldrig funnit särskilt mycket plats på grund av köttets svaghet. Paulus bad Korintierna att vidga sina hjärtan för att de var så trånga. Aposteln hade svårigheter att finna plats i deras hjärtan. (2 Kor 6:11-13)

En boning för Gud

Det är Guds Andes verk att uppbygga oss till att bli en boning för Gud. Läs Ef 2:19-22: "Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Av detta kan vi se att vi alla är en boning för Gud, och att vi fogas samman med varandra till att bli ett heligt tempel för Gud. Enigheten mellan dessa boningar är tydlig, oavsett om de är ensamma eller tillsammans.

Synden kom in i kropp, själ och ande på grund av Syndafallet. Därför står det i Jak 4:5-6: "Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: ’Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?’  Men större är nåden han ger."

Vår mänskliga ande har även, på grund av Syndafallet, kommit in under syndens och dödens lag. Satan har fördärvat anden som Gud blåste in i Adams näsa när han blev en levande själ. Gud längtar avundsjukt efter vår ande. Därför ger han oss en stor och mäktig nåd i vår frihetskamp mot Satans makt och herravälde.

Levandegjord i anden

Det står att den andre Adam blev en livgivande Ande. (1 Kor 15:45) Den andre Adam är Jesus Kristus, överstepräst, och vi befinner oss under hans inflytande. Vår mänskliga ande befinner sig under syndens och dödens lag, och han har fått i uppgift att göra den levande. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden. (1 Petr 3:18) Jesus Kristus gör nu samma effektiva arbete i oss, och på detta sätt blir vi en boning för Gud i Anden.

Gud längtar avundsjukt efter anden som han lät bo i oss. När Gud kommer in i en persons ande, blir personen inte bara omhändertagen och skyddad, den blir även levandegjord. Varför vill Gud så ivrigt göra våra andar levande? Varför borde vi vara boningar för Gud i Anden? Gud måste ha en orsak till detta.

Det är för att Gud är kärlek, och han vill få fram det allra bästa av oss. Det står tydligare förklarat i Upp 21:1-3: "Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ‘Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem.'"

En stor och härlig frälsning

På den nya jorden kommer de som har blivit en boning för Gud befinna sig bland folket. Dessa Guds boningar tillhör staden, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen. "Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den." Upp 21:24. Dessa är de frälsta nationerna som inte har blivit Guds boningar, men som har påkallat Herrens namn och blivit frälsta från evig förstörelse. Guds vilja (att vandra i Guds vilja, som är vår helgelse) är för dem helt okänt, medan det är välkänt bland de som är Guds boningar. De har övat sig i att vandra i ljuset så som han är i ljuset. Kristi blod kan emellertid rensa dem från all synd och göra dem till Guds boningar.

"Den som segrar skall få detta i arv […]" Upp 21:7.

Denna frälsning är obeskrivligt stor och härlig, så låt oss kämpa för att få så mycket av den som möjligt medan vi fortfarande vandrar som pilgrimer och främlingar här på jord.


Denna artikel är en redigerad version av en artikel som publicerades i BCCs norska tidskrift Skjulte Skatter i februari 1941.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.