Vikten av att använda hela Guds rustning

Vikten av att använda hela Guds rustning

Sanningens bälte, frälsnings hjälm osv. Vad är detta som är så avgörande för oss.

Hela Guds rustning, allt vi behöver

Allt vi behöver för att segra i vår strid mot synden är 100 % tillgängligt för oss. För att använda dessa vapen måste vi förstå vad de är, och hur vi använder dem. När vi har förstått detta och tagit på oss hela Guds rustning, så som Paulus förmanar oss till att göra i Ef 6, kommer vi genom Guds nåd att kunna segra i varenda frestelse.

Sanningens bälte

"Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter […]" Ef 6:14.

De som bär sanningens bälte, älskar sanningen och vakar över den, kotsa vad det kosta vill. Att älska sanningen betyder två saker:

  1. Att vi älskar sanningen om vem vi är efter vår natur, som den helige Ande visar oss. När vi erkänner sanningen om synden i vårt kött, kan vi förvandlas från den och frälsas och bevaras från de skadlliga effekterna av att leva i avsiktlig synd.
  2. Att vi bara talar sanning. En lögn, hur "liten" den än är, öppnar för mörkrets krafter att attackera, medan sanningen jagar dem långt bort. Vi ljuger inte för att till exempel skydda vårt omdöme, eller för att rädda oss ur en svår situation.

När vi har "sanningens bälte kring våra höfter", är vi skyddade mot lögnens och bedrägeriets skadliga effekter, och mot att vara bunden av synden i köttet.

Rättfärdighetens pansar

"[…] kläd er i rättfärdighetens pansar " Ef 6:14.

Jesu Kristi rättfärdighet är rättfärdigheten som tillräknas oss när vi omvänder oss. Våra synder från det förflutna är förlåtna, och vi kan börja om på tomma ark.

Rättfärdighetens pansar är den personliga rättfärdigheten vi får som ett resultat av livet vi lever i honom. Denna rättfärdighet uppnås som ett resultat av trofast lydnad mot hans bud och vilja för våra liv. Satans anklagan och vilja kan inte tränga genom denna rättfärdighet – då har han ingenting att anklaga oss för. Rättfärdighet i både smått och stort skyddar oss som en brynja mot fiendens pil. Små orättfärdiga handlingar, för att inte tala om de stora, är som hål som Satan kan tränga igenom för att förstöra oss. Rättfärdighet skyddar oss så att inget kan skära av vårt band till Kristus, och ingenting kan provocera oss till att leva och reagera efter vår syndiga natur. När vi har rättfärdighetens brynja , har Satan ingenting i oss.

Fridens evangeliums sko

"[…] och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger." Ef 6:15.

Fridens evangelium är instruktion hur du kan uppnå frid från köttets krav. Jesu frid är en frid som uppnås genom en invändig strid mot synden i köttet, där alla lustar och begär som kommer upp från köttet besegras. Seger i denna strid ger oss makt över ondskans andemakter som angriper oss utvändigt. Vi vet att vi först måste kämpa för att uppnå denna frid, och vi måste vara förberedda på denna strid. Det innebär att vi måste ha skor på fötterna – Vi måste vara förberedda på denna strid. Vi kommer inte särskilt långt av att gå på glas och vassa stenar barfota, för att inte tala om att försöka strida i sådan terräng. Då måste verkligen våra fötter ha skor på sig. Beredskapen som vi måste ha är Kristi sinnelag, en inställning att vara villig att lyda och göra Guds vilja vad det än kostar.

Denna strid är för att få personlig frid från köttets lustar, och det kan även vara en strid när detta evangelium ska spridas världen över. Båda saker kan endast uppnås genom kamp mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna." Ef 6:12. Vi förstår att den strid vi kämpar är andlig. I båda tillfällen måste vi vara förberedda på att göra allt som krävs.

Trons sköld

"Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar." Ef 6:16.

Tro är att vara lydig, att göra Guds vilja och segra över köttets lustar och begär, oberoende av vår personliga vilja, känslor, ego, åsikter, resonemang, osv. När vi frestas av köttet, skjuter Satan sina brinnande pilar in i våra tankar, och försöker påverka vårt beslut om att lyda Gud eller ge vika för köttets begär. När vi emellertid tror på att endast Guds vilja är det bästa för oss, skyddar trons sköld oss från alla Satans ansträngningar för att övertala oss till att synda, och frestelsen blir alltid besegrad.

När Abraham gick för att offra Isak, kan det hända att Satans brinnande pilar kom mot honom i form av ord som dessa: "Vad tror du Sara kommer att säga? Hennes hjärta kommer nog att krossas … Du blir en mördare … Du måste ha missförstått. En Gud som älskar kan omöjligen har sagt något sådant! Du ser vad som hände när Kain mördade Abel. Och här är du, redo att göra något som är ungefär lika illa, och det faktum att du borde veta bättre gör dig värre än Kain."

Det är så Satan låter när någon vill utföra en handling i tro. I Abrahams position skulle vartenda ord slagit honom som en brinnande pil. Och trots det hade inte Abraham hört fel. Han handlade med frimodighet och handlingskraft för att Gud hade sagt det, och vi vet alla vad som hände sen: Satans brinnande pil studsade på trons sköld.

Frälsningens hjälm

"Tag emot frälsningens hjälm […]" Ef 6:17.

Paulus skriver även om denna hjälm i 1 Tess 5:8: "Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda [… ] hoppet om frälsning som hjälm."

När vi hoppas på frälsning – att vi  är på väg att vinna målet för vår tro, våra själars frälsning. (1 Petr 1:9) – då kan vi stå emot allt som djävulen kastar mot oss i sina försök rubba vår tro. Detta hopp gör oss starka i Herren, och gör oss i stånd att tåla brännande prövningar och motgångar. Hopp gör oss orädda; det får oss att rikta blicken framåt mot belöningen. Inget som regnar ned kan tränga igenom hjälmen, eftersom vi i tro ser fram mot härligheten som kommer av en prövad tro.

"Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår." Rom 8:18.

Andens svärd

"[…] och Andens svärd som är Guds ord." Ef 6:17.

Andens svärd är en avgörande del av hela Guds rustning. Det kan driva en hel arme av onda andemakter på flykt. Med det här svärdet kan vi alltid segra över synden, eftersom ordet segrar precis som Jesus lärde oss. "Gå bort ifrån mig, Satan! Det står skrivet […]" Ta emot Ordet, lär känna det tvärs igenom och använd det till att kämpa mot och övervinna allt kött. Ett Guds ord kan få fienden att tvärbromsa och fälla honom. Med det här svärdet – Ordet – kan vi bedöma vad som gott och ont, rätt och fel. Ordet visar oss alltid vad vi borde göra. Om vi fölger det kan inte Satan vilseleda oss.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.