Guds tankar – frid, hopp och framtid

Guds tankar – frid, hopp och framtid

Alla Guds tankar om oss människor går ut på att ge oss frid, hopp och framtid.

"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren,  nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp." Jer 29:11. Guds tankar om oss är uteslutande positiva. Alla Guds tankar om oss människor går ut på att ge oss frid, hopp och framtid.

När vi tänker på Guds handlingar i frälsningshistorien, ser vi att den grundläggande tanken om frid, hopp och framtid återkommer om och om igen. Alla de tio buden som Gud gav till Moses gavs med den enda avsikten att ge människan frid, hopp och framtid. Några av löftena anknutna till buden vittnar även tydligt om en framtid. "Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte: för att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden." Ef 6:2-3. Rån, mord och otrohet, hopplöshet och dåliga framtidsutsikter! "O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor", säger profeten Jesaja i Jes 48:18.

Guds positiva tankar leder till handling.

Gud ledde Israels folk genom många prövningar och trångmål under resan från Egypten till det förlovade landet. Inte för att plåga dem eller för att han hade tankar om olycka för dem, utan: "för att ödmjuka och pröva dig för att sedan göra dig gott." 5  Mos 8:16. Gud kunde inte göra väl mot Israels folk innan han såg att de hade en uppriktig önskan om att hållan hans bud i sina hjärtan. Vers 2. Gud har en hushållning med varenda människa, varenda nation och vartenda folk. Vi ser på världshistorien att svåra tider har varit en drivkraft till Gud, frälsning och försoning. "Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra." Job 36:15.

Det var detta änglarna sjöng om för herdarna utanför Betlehem: […] frid på jorden, till människor hans välbehag." När Jesus vandrade runt och gjorde gott, botade sjuka och hjälpte människor i nöd, var det för att ge människorna frid, hopp och framtid. Guds positiva tankar leder till handling. Försoningstanken, ytterligare en av Guds positiva tankar, ledde till att Gud sände sin Son till jorden, och till att Jesus gav sitt liv för vår skull. En handling som kan ge mänskligheten enorma utvecklingsmöjligheter och ett evighetsperspektiv i sin vardag här på jorden!

Genom att ta vårt kors varje dag, realiseras Guds positiva tankar i våra liv.

Det största med Jesu frälsningsverk är trots allt banandet av en ny och levande väg, som gör det möjligt för oss människor av kött och blod att besegra hatet och fiendskapen, att övervinna det i vår natur som skapar ofred. Paulus skriver till exempel om judar och hedningar i Ef 2:14-17: "Ty han [Jesus] är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, […] Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen." Genom att varje dag ta vårt kors, det kors på vilket fiendskapen i vårt kött dödas, realiseras Guds positiva tankar om oss i våra liv – frid, hopp och framtid. Guds tankar om oss blir våra tankar om våra medmänniskor. Vi unnar dem det allra bästa i tid och evighet.
"Ge akt på den oklanderlige, se på den rättrådige, det finns en framtid för fridens man." Ps 37:37.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.