Guds underbara löfte till oss

Guds underbara löfte till oss

Känner du till löftet vi har, som inte ens de mest trofasta i Gamla Testamentet kunde uppnå?

Hebreerbrevet 11:39-40

Hebreerbrevet 11 handlar om trons hjältar och det är väldigt intressant att läsa om den trofasthet de visade och tron de hade. Det står emellertid vidare: “Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat.” Hebr 11:39. Vilket löfte var det som trons hjältar inte uppnådde? Dessa män och kvinnor som höll så fast, ända in i döden, på sin tro och sin glödande kärlek till Gud. Vilket löfte av Gud kan vi uppnå som inte dessa kunde? Det står ju i sista versen: “Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss: först tillsammans med oss skall de nå målet.” Hebr 11:40.

Jesus inledde alltså en helt ny tid på jorden, med nya möjligheter. Han kom med evangeliet! Och evangeliet är att vi kan förvandlas till likhet med Sonens bild (2 Kor 3.18; Rom 8:29). Vi kan få del av Andens frukter, som är Jesu dygder.

Möjligheterna i Kristus!

Det var ju det som var omöjligt före Kristus. På den tiden kunde de uppnå jordiska löften genom gudsfruktan, i tillägg till evigt liv och syndernas förlåtelse naturligtvis, men det var något helt annat än det vi kan uppnå nu. Tidigare var de tvungna att komma till Gud och offra djuroffer för att bli förlåtna för sina synder. Och de var tvungna att återkomma om och om igen, eftersom de inte kunde ändra sin natur. Det var omöjligt för lagen. När Jesus kom, blev emellertid det som var omöjligt för lagen möjligt! Det är ett underbart budskap (Rom 8:1-4)!

Nu kan jag gå till Jesus och dricka av detta levande vatten som fanns i hans Ande, och själv få denna Ande in i mig! Det kan strömma ut till evigt liv för människor som både hör och ser mig. Det kan alltså bli ett slut på synden! Judarna hade stora löften på sin tid, men vi har fått ännu större löften i den tiden vi lever! Många ser inte detta idag, men se till exempel på Petrus som skriver om det så tidigt som för 2000 år sedan när han skriver: “[…] sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.” 2 Petr 1:4. Det är ju enormt! Och det gäller även för oss!

Gud har skapat en stad färdig för trons hjältar, så att de, tillsammans med oss, uppnår det de inte kunde få i det gamla förbundet. Vi ska vara tillsammans för evigt och komplementera det de inte kunde få den gången. Med andra ord så väntar en obeskrivlig härlighet på oss i Jesus Kristus! Och när Jesus återvänder och det blir en ny dagordning, kommer denna härliga Ande att fylla jorden och vara en välsignelse för både människor och djur. Inte ens djuren kommer att äta varandra! Ett litet barn kan gå med ett lejon, osv. Det blir en helt ny tidsanda på jorden.

Då är världens härskare färdig och fastlänkad. Då kommer Jesu Ande fram, och tillsammans med Jesus ska vi vara med och torka tårar och göra gott mot människorna för evigt. Det är vårt stora hopp, och det lever vi för!

Artikeln är baserad på ett föredrag av Kåre J Smith, 13 mars 2019.

Du kan läsa mer om trons hjältar i Hebreerbrevet kapitel 11.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.