Gudsfruktan är inte gammaldags

Gudsfruktan är inte gammaldags

Sann gudsfruktan är och förblir alltid aktuell, och även modern, rätt förstått. Det har eviga löften i sig. Gudsfruktan för med sig förnyelse och skaparkraft, och gör oss till andligt spänstiga människor.

3 min ·

Gud är vårt upphov och vår uppsyningsman. Det sätt som hans vilja kom fram på genom Jesus Kristus är inte föråldrad eller gammaldags. Guds eviga livslagar är lika giltiga idag som de alltid har varit.

"Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång (människans vilja), men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv (Guds vilja)." (Galaterna 6:8). Den som går bort från vägen i gudsfruktan kommer snart att snubbla omkring i sitt eget sinnes mörker. Mitt i det att man menar att man har tänkt, sagt och gjort det rätta, står man emot Gud och hans vilja.

Den som går bort från vägen i gudsfruktan kommer snart att snubbla omkring i sitt eget sinnes mörker

I detta ligger det ett ödesdigert övermod där man egentligen sätter sig själv och sina tankar över Guds tankar. Orsaken till det är nog ofta feghet och människofruktan. Man ger efter för tidens strömmar. Den humana tankegången har tagit över för Guds lag. Övermod ersätter ödmjukhet och man har gjort sig själv till herre och domare över Skriftens ord. Förklaringen är nästan alltid: "Du ska inte döma!" Och man lägger inte märke till att man själv ofta i samma andetag hetsar och dömer den som vill hålla sig till Guds ord. I Paulus’ brev till romarna, kapitel 1 till 3, kan vi se vad som särpräglar vår fallna natur. Detta är egentligen den humana naturen. Detta sorgliga resultat kom på grund av att man började dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen (Romarna 1:25). Denna skildring avslutas med: "Fridens väg känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon." (Rom 3:17-18).

Ett tillstelnat kristent liv som lever i lagen, ett statiskt liv i självbelåtenhet, bekräftar att man saknar gudsfruktan. Det är ett andligt bakvatten, varifrån man gärna betraktar sina medmänniskor med kritiska ögon.

Sann gudsfruktan är och förblir alltid aktuell

Sann gudsfruktan är och förblir alltid aktuell, och även modern, rätt förstått. Det har eviga löften i sig. Det står skrivet att den är början till visdom, och visdom är att älska och ära Gud och hans vilja. Gudsfruktan för med sig förnyelse och skaparkraft. Gudsfruktan gör oss till andligt spänstiga människor, som även kan gå emot folkströmmen, på samma sätt som laxen korsar älvens krafter. Gudsfruktan gör oss till uppresta människor som kan stå på sanningens grund, såsom den beskrivs i Guds ord. Gudsfruktan gör oss också till medkännande och uppoffrande människor som arbetar för att vara till nytta och glädje för sin nästa.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.