Har du hört om det farliga "omöjligt-evangeliet"?

Har du hört om det farliga "omöjligt-evangeliet"?

Kan vi verkligen uppfylla alla Guds bud och få alla löften?

"Omöjligt-evangeliet", som jag tycker om att kalla det, är faktiskt inte en definierad lära eller tro, som en bestämd grupp människor står för. Det är snarare något som genomsyrar och förstör delar av läran i evangeliet i grupper över hela världen. Man kan själv utsättas för "omöjligt-evangeiet" när man sitter hemma och läser Bibeln.

"Omöjligt-evangeliet" går ut på att man, trots det som står i Guds ord – att vi ska vara fullkomliga som vår himmelska Fader är fullkomlig (Matt 5:48), att Gud ska göra oss till segerherre över all medveten synd (Rom 16:20), att vi absolut inte behöver ge efter för våra synder (Rom 6:12) – trots detta, oavsett hur klart löftet är, iallafall inte tror att det kan vara sant. Det är omöjligt.

"Vi räcker inte till", säger de. "Ja, Gud gav budet, och vi gör vårt bästa, men det kan bara inte genomföras. Vi lever så rättfärdigt vi kan, men när det kommer till kritan är vi för svaga. Vi kommer att falla. Vi kommer att synda. Det är därför vi har förlåtelsen." Låter det bekant? Det är "omöjligt-evangeliet".

Det är ju bara nonsens.

Gud menade vad Han sa

När man upptäcker att man står i strid med Gud och tror att det är Gud som har gjort fel, bottnar det i stolthet och dåraktigt mänskligt förnuft!

Gud visste hur viktig Bibeln skulle vara för mänskligheten. Tror du inte Han handlade väldigt direkt för att få skrivet precis det Han önskade få sagt, när Han inspirerade de olika författarna till att skriva Bibeln? Skulle Han inte anstränga sig för att försäkra sig om att Bibeln var Hans sanna och fullkomliga ord?

Misstog Han sig när Han skrev Bibeln? Förstod Han verkligen inte hur eländigt det mänskliga tillståndet var, när Han skrev den?

"Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det?" 4 Mos 23:19.

När man upptäcker att man står i strid med Gud och tror att det är Gud som har gjort fel, bottnar det i stolthet och dåraktigt mänskligt förnuft! Det är att tro på människan, istället för att tro på Gud. Att tänka att något i Bibeln inte är möjligt precis som det står, är bara stolthet och sådana tankar kommer från djävulen. Självklart sänder han oss dessa tankar. Tänk hur mycket det hjälper Satan att folk tror på "omöjligt-evangeliet"!

Gud har all makt på himlen och på jorden! Han skapade hela universum, och Han skapade dig och mig, med alla våra svagheter och benägenheter. Det innebär att Han vet precis vad som krävs för att vi ska leva fullkomliga liksom Han är fullkomlig. (Se Ps 139:1-3)

Tro på seger över synd. Varför skulle Bibeln innehålla sådana fantastiska verser som 1 Petr 2:21-22 eller 1 Joh 3:6-7, om det inte var möjligt att leva i total seger över synden alla dagar i vårt liv? Varför skulle Gud ha sagt det, om det inte var sant? Läs 2 Petr 1:10, Rom 6:12-14, Hebr 2:17-18, osv. Tro på dem! Kriga mot alla tankar av tvivel tills du har fått tag i tron och tror på detta! Kämpa för att gripa dessa verser! Du gör Guds ord till ditt eget när du lyder det, och gör precis som det står.

Du gör Guds ord till ditt eget när du lyder det, och gör precis som det står.

Du gör Guds ord till ditt eget när du lyder det, och gör precis som det står.

För in allt tionde i förrådshuset

När du är helt lydig mot alla bud, som Gud har gett dig, får du alla Hans löften. Själva orsaken till att så få tror på Bibelns löften, precis som de står skrivna, är för att de bara delvis har försökt att leva efter buden. De har inte varit villiga att betala hela priset. Kanske de till och med är 99 % trofasta mot det Gud har sagt dem. Men det är mycket få som är 100 % trofasta, och det är bara dessa få som upplever att evangeliet verkligen är möjligt!

"Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden." Hebr 12:4.
"För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått." Mal 3:10

Varför innehåller Bibeln så många förmaningar som dessa? För att Gud visste att det var nödvändigt. Om du inte har upplevt att Gud öser av sin välsignelse över dig, om du inte har upplevt alla de härliga löftena i Bibeln, så bör du fråga dig själv om du verkligen har fört in allt tionde i förrådshuset. Har du verkligen gjort motstånd ända till blodet i din kamp mot synden?

Har du helt enkelt gjort absolut allt i din makt, använt din tid, din energi och dina tankar på att tjäna Gud och älska Honom och lyda Hans bud? Har du bett till Gud om styrka för att hålla ut? Varenda gång någon har upplevt att de inte får ett av Bibelns löften, beror det alltid på att de på ett eller annat sätt inte har uppfyllt villkoren för detta löfte, utan undantag. Gud är trofast! Om du håller din del av pakten, så håller Han sin del.

Vid vilken tidpunkt måste du bara synda, oavsett hur mycket du än försöker att låta bli? Vid vilken tidpunkt räcker inte Guds kraft till längre?

Trofasthet, minut för minut

Tänk på Jesu befallning om att "gå bort, och synda inte mer!" (Joh 5:14; Joh 8:11). Det är en enkel och kraftfull förmaning, men tror vi verkligen på den? Aldrig synda någonsin? Inte en enda gång? Det låter som ett orimligt krav.

Men tänk på det ögonblick du lever, just nu. Kan du klara en minut, utan att synda? Med tro på Gud är det helt möjligt, även om det innebär att du måste ge upp din egen vilja och ta upp en kamp mot lustarna i köttet. En minut är trots allt inte så länge. Och minuten efter det? Varför inte de närmaste fem minuterna? Fem minuter är överkomligt. Till och med en timme. Du klarar en timme utan att synda, om det är ditt hjärtas djupaste önskan. Om du vill ge upp allt för Gud och vara lydig mot precis allt Han säger till dig. Gud ser detta beslut och stärker den, och hjälper dig att vara trofast. Och kan du inte hålla ut en timme till, och en till, när den timmen har gått? En hel dag.

Men när tar det slut? Vid vilken tidpunkt måste du bara synda, oavsett hur mycket du än försöker att låta bli? Vid vilken tidpunkt räcker inte Guds kraft till längre? Den otroliga sanningen är att den tidpunkten aldrig kommer. Då länge du är trofast, så ska du segra! Gud ska ge dig styrka.

Han vet vad Han gör.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.