Har Kristus kommit i kött?

Har Kristus kommit i kött?

Vad för sorts kött var det Kristus kom i? Varför är det viktigt?

"Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud […]" 1 Joh 4:2. "Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist." 2 Joh 7.

Nuförtiden är det mycket vanligt att till och med de som själva säger sig vara kristna, förnekar att Kristus har kommit i kött. De säger att han hade ett kött som änglarnas, som Adam före fallet. Ett gudomligt kött osv. Alla dessa påståenden förnekar att Kristus har kommit i kött.

"Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv." Hebr 2:14-15.

Inte ett annat sorts kött

Om Kristi kött var som Adams före fallet hade inte djävulen kunnat bli maktlös genom döden, för döden och djävulen var okänt för Adam före fallet. Han fruktade heller inte döden, så att han därför levde i slaveri och behövde befrias.

Kristus iklädde sig heller inte änglanatur, för "det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas." Hebr 2:16-18.

Led Adam innan fallet då han blev frestad? Nej, han gav ju vika för frestelsen; och den som syndar lider inte när han frestas för människan föredrar att synda än att lida. (Job 36:21) Kristus däremot led när han blev frestad, i och med att han stod emot lusten i sitt eget kött. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. (Jak 1:14)

Någon säger att Kristus inte hade ett kött som kunde dras och lockas av begäret. Ja, om han inte hade det, så hade han heller inte kött och blod som oss, och hade han inte kött och blod som oss, blev han heller inte frestad som oss, och kan heller inte vara överstepräst för oss med kunskap och medlidande för oss i våra frestelser.

Att förneka att Jesus kom i kött, är det samma som att tillintetgöra hans verk

Han var tvungen att bli lik sina bröder i allt. Hur är nu hans bröder? Vad för sorts kött har de? Har de änglakött? Behövde änglarna befrias från slaveri på grund av rädsla för döden? Nej, men Abrahams släkt behövde befrias.

Varför erkänner man då inte att Jesus Kristus har kommit i kött? Jo, det beror uteslutande på att man är fiender till Kristi kors och till att bli lik honom i hans kött och död. (Fil 3:10,18)

Just detta är Antikrists ande. Att man inte bekänner att Kristus har kommit i kött. Därmed gör man hela Kristi verk, hans lidande, död och tjänst som överstepräst till ingenting. Och denna ande råder, och det starkt – inte minst i de så kallade fria församlingarna.

Därför kan Jesus befria oss från dödens herravälde

"Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden." Rom 8:3.

Gud fördömde synden i köttet. I vems kött fördömdes synden? Var det i Olssons, Hanssons eller Pettersons kött? Nej, det var i Kristi kött.

Kristus härskade över synden i köttet, genom att alltid lägga sin vilja under Guds vilja. Inte som jag vill, men som du vill. Därmed fick han tag i det som gjorde köttet maktlöst och som var orsaken till att lagen blev omöjlig.

Hur är det med människan efter köttet? Härskar hon över synden? Nej, synden härskar över människan. Vem är då herre? Den som härskar eller som som blir härskad över? Den som härskar naturligtvis. Det var emellertid Kristus som härskade över synden, för det var på grund av synden som Gud hade sänt honom (Rom 8:3), och just därför kan han nu befria oss från dödens herravälde och djävulens makt, så att lagen uppfylls även i oss som vandrar efter Anden.

Kristus härskar över synden i köttet, över döden och hela djävulens herravälde. Detta är frukten av att Kristus kom i köttet; och för oss som tror, är dessa Kristi hemligheter en rik källa till tröst och frigörning från allt som vi förut slavade under.


Detta är en redigerad version av en artikel som publicerades i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i maj 1915.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.