Hela Guds vapenrustning – vad är det?

Hela Guds vapenrustning – vad är det?

Hvordan hver del kan gjøre oss ugjennomtrengelige for Satans listige angrep.

Satan har alltid varit en formidabel fiende till mänskligheten, och otaliga människor har fallit för hans angrepp och sluga lögner. Han använder många strategier som allt från att försöka övertyga oss om att vi blir lyckliga av att följa våra lustar, till att intala oss att vi är hopplösa syndare som är bortom all räddning.

Han vet emellertid om profetiorna om honom – att hans bittra ände närmar sig (Upp 20:10) och han vill ta så många som möjligt ned med honom, så länge han fortfarande har möjlighet.

"Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt." Ef 6:13.

Vi måste vaka, vara redo att försvara oss, och gå till anfall för att jaga bort honom. En som tar på sig en rustning är inte slö eller likgiltig mot de krafter som han vet kommer. Han förväntar ett anfall; han vakar!

"Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga." Ef 6:14-16.

Sanningen som bälte

Sanningen omsluter personen som använder den. Ingen kan ta honom i någon lögn. På samma sätt som sanningen frigör, är den som alltid vandrar i sanning frigjord. En liten lögn ger mörkrets makter möjlighet till att ta oss, men sanningen jagar dem långt bort.

Klädd i rättfärdighetens pansar

Sanning och rättfärdighet hör ihop. Satans anklagelser rinner av personlig rättfärdighet. Mörkrets makter väntar på att angripa vid minsta orättfärdighet. Orättfärdighet ger Satan makt över den som utövar detta.

Jesus säger: "[…] denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting." Joh 14:30. Detta kunde han säga, eftersom han var iklädd rättfärdighetens pansar. Om det ändå bara kunde sägas om oss när Satan vill sila oss som vete.

Beredskap till strid

"Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger." Ef 6:15.

Man kommer inte långt barfota på glas och vassa stenar. Så kan man inte kämpa. Därför måste fötterna ha skor. På samma sätt måste den som ska ut med evangeliet vara i stånd till att lida ont med evangeliet. Han kan inte bli sårad och säregen vid det motstånd han får, så som bara fötter hade blivit på glas och vassa stenar. Han måste ha skor på sina andliga fötter.

Fridens evangelium har i sig själv förmågan att ge oss färdighet till strid, men precis som man med alla saker, även de som ligger rakt framför en, måste man själv ta det i bruk.

Trons sköld

Tron går alltid emot lustarna. I alla frestelser skjuter Satan sina glödande pilar in i sinnet, som står som den avgörande makt för om man antingen ska lyda Gud eller ge efter för köttets begär.

När Abraham gick till berget Moria för att offra sin son Isak, sändes Satans pilar efter honom i form av tankarna: "Vad kommer Sara att säga om detta? Hennes hjärta kommer förmodligen att brista, och det blir en sorglig avslutning på ett långt och lyckligt samliv. Du blir ju en mördare, ja en dubbelmördare. Du måste ha missförstått. En kärleksfull Gud kan omöjligt ha gett en sådan befallning."

Så låter Satans föredrag när en själv ska utföra trons gärning. Och i den situation Abraham befann sig kändes varje ord som en brännande pil. Men Abraham hade inte hört fel. Han gick tappert vidare för att Gud har sagt det, och hur det slutar vet vi. Satans brännande pilar studsar av trons sköld.

Frälsningens hjälm och Andens svärd

Ondskans andemakter i himlarymderna vill gärna, om de bara kan, skada den troende. Frälsningens hjälm är hård och motståndskraftig mot alla angrepp från luften.

En jublande själ ska inte låta sig anfäktas. Det är den misströstande som står i farozonen. Misströstande är vantro, och vantro är tro på Satans makt. Börjar man tro på den, går det alltid dåligt. Dra därför frälsningens hjälm ordentligt ner över pannan i tro och tillit, och grip tag i Andens svärd!

Davids styrka var inte ovanligt stor. Han la stenen i slungan och sände den mot Goliat i tro. En predikant sa en gång att stenen hade gått igenom om så Goliats panna var tio meter tjock. Det tror jag också. Andens svärd kan föra arméer av onda andemakter på flykt när den används i sin skärpa, ledd av ett upplyst förstånd. Ingen kan emellertid framgångsrikt använda Andens svärd utan att vara iklädd den övriga rustningen.

Läs mer om hur man ska använda svärdet här.

Be alltid i Anden

Bön i Anden ger oss mycket mer än det vi ber om eller förstår. Den som inte är van att be, måste först ställa in sig till bön. Därefter verkar Anden själv fram bön. Anden verkar fram en inre bön, alltså en tyst bön i hjärtats djup, som av Anden leds till förståndet för att användas av det. Sådan ständig bön ökar livsinnehållet och skatterna i himlen. Tålamod och mildhet kommer som av sig själv, för Herren är nära.

Med hela Guds vapenrustning är det fullt möjligt för oss att "bli starka i Herren och i hans väldiga kraft." Ef 6:10.
Detta är ett redigerat utdrag från den norska boken "Efeserne", utgiven av Sljulte Skatters Forlag i maj 1920.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.