Herrens fruktan: en välsignelse på alla sätt

Apostlarna tjänade Herren med fruktan och bävan, och en stark känsla av eget ansvar. På vilket sätt hjälper fruktan för Herren oss att tjäna på rätt sätt?

Skriven av Aksel J. Smith
Herrens fruktan: en välsignelse på alla sätt

“Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor […]”2 Kor 5:11.

Apostlarna tjänade Herren med vördnad och gudsfruktan. De hade sett Jesus storhet och gudomlighet, hans helighet och renhet. De hade fått lära känna hans brännande hat mot synden i alla dess former och hans innerliga kärlek till människorna för att befria dem från syndens makt. De visste att Jesus hade kämpat till blodet, och att han inte hade sparat sig själv på något sätt helt tills han dog för mänsklighetens frälsnings skull.

Nu hade Jesus blivit stigit upp till himlen, och det var upp till apostlarna att fortsätta hans arbete och liv bland folket, och fruktan föll över dem. Deras uppgift var att vinna människornas hjärtan helt och fullt till Kristus, leda dem till trons lydnad med dem som förebilder i ord, uppförande, kärlek och renhet. Jesus hade sänt dem till världen på samma sätt som Fadern hade sänt honom till världen. De skulle låta sitt ljus stråla för människorna så att de kunde se deras goda gärningar och prisa Fadern i himlen. (Matt 5:16) Det var detta som gjorde att de fruktade Herren.

Jesus representanter

Apostlarna var Jesus representanter mitt i en ond värld full av otro. De var medvetna om sitt ansvar, och de fruktade Herren. De skulle fortsätta Kristi arbete, segra och hålla hans bud. De skulle lära människorna att hålla Jesu bud, så att de kunde föras fram inför Gud fläckfria och heliga.

De hade sett Guds vrede när han dömde Ananias och Safira, och stor fruktan kom över hela församlingen. Därför förkunnade de med kraft att ingen kunde få se Herren utan helgelse. (Hebr 12:14) Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra […]”Ef 4:25. “Låt er frälsas från detta bortvända släkte.”Apg 2:40. När de talade, talade de som Guds ord i kraft av den helige Ande, med fruktan och bävan. Deras tro baserades inte på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. (1 Petr 4:11; 1 Kor 2:1-5) De förfalskade inte Guds ord utan lade öppet fram sanningen och anbefallde sig själva inför Gud åt varje människas samvete.  (2 Kor 4:2) De visste att mänskliga ord var fåfängliga och Guds kraft till att frälsa från synden låg i korsets rena och ärliga ord.

I dessa dagar är det vi som lever som Jesus representanter och ambassadörer som ska fortsätta Guds verk till seger, och förhärliga Jesu namn bland människorna. Jesus har betalat för varje person med sitt dyrbara blod, så låt oss därför inte vara likgiltiga för varje själs frälsning. På samma sätt som det var apostlarnas uppgift, är det nu vår att vinna människornas hjärtan helt och fullt för Kristus, för sanning, för rättfärdighet, kärlek, tålamod, ödmjukhet, osv, genom att själva vara goda förebilder. Låt oss frukta Herren i våra hjärtan!

Utföra Herrens gärningar

Må vi känna fruktan och ansvar så att vi utför Herrens gärningar vart vi än befinner oss i livet. Må vi aldrig vara likgiltiga när vi möts, utan medvetna om vårt ansvar som representanter, så att allt görs för att förhärliga Jesus Kristus.

Fruktan för Herren har i stort sett försvunnit från jorden, och det finns endast få som arbetar på sin egen, och andras, frälsning med fruktan och bävan. (Fil 2:12) Fruktan för Herren är en välsignelse på alla sätt. Förutom att den tvingar oss att vinna människor är den ett starkt försvar och en källa till liv. (Ordsp 14:26-27) Den är ren och förblir för evigt. (Ps 19:9) I fruktan för Herren hatar vi all ondska, stolthet och arrogans. (Ordspr 8:13) Den ger vishet och förlänger livet. (Job 28:28; Ps 111:10; Ordspr 10:27)

Namnen på dem som fruktar Herren är skrivna i Herrens minnesbok. På den dagen ska Herren göra dem till sina juveler, och rättfärdighetens sol ska åter gå upp med läkedom under sina vingar. (Mal 3:16-17; Mal 4:2)


Detta är en översatt och redigerad version av artikeln “Herrens fruktan” som först publicerades i BCCs norska tidskrift “Skjulte Skatter” i September 1944.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 

Du kanske även är intresserad av att läsa vår temasida om vårt förhållande till Gud, eller den utvalda artikeln nedanför.