Historien om Rut som du kanske aldrig har tänkt på den tidigare

Historien om Rut som du kanske aldrig har tänkt på den tidigare

Historien om Rut och Noomi är välkänd. Har du någonsin funderat på hur den kan tillämpas i ditt eget liv?

6 min ·

Rut kanske innehar titeln för tidernas bästa svärdotter, men det finns mer att hämta från Ruts bok än det kan verka som vid första blick. Jag upptäckte nyligen en parallell mellan den kända historien och ett nytestamentligt liv.

Rut och Noomi

Först en snabb sammanfattning av Ruts bok:

Noomi hade bestämt sig för att återvända till sitt hemland Juda efter att ha flyttat till Moab och forlorat allt där, däribland sin man och sina två söner. Det måste ha varit hjärtskärande för henne att inleda resan tillbaka till hemlandet utan sällskap av dem som hon hade flyttat därifrån med. Hon hade emellertid sina två unga svärdöttrar, Orpa och Rut. På den tiden var de forfarande en del av hennes hushåll, trots att deras män hade dött.

Under resans gång måste Noomi ha börjat inse vad de två flickorna offrade genom att resa från det formodligen enda hemmet som de någonsin hade haft. Hon uppmanade dem till att vända tillbaka till sina barndomshem. Först vägrade flickorna, men efter ett tag övertalades Orpa av Noomis ihärdighet, kysste henne farväl och vände tillbaka. Ruts bok berättar vidare att Rut inte kunde övertalas. Hennes pliktkänsla mot sin svärmor var för stark. "[...] Herren må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig," sa hon till Noomi.

De två änkorna kan inte ha haft det lätt på den tiden, och de upplevde förmodligen hunger och fattigdom när de kom till Juda. De hade emellertid en rik släkting vid namn Boas, så Rut drog till hans åkrar där skörden var i full gång för att samla in sädrester. Boas la märke till henne, och han hade redan hört om hennes hängivelse och omsorg för Noomi. Han tok henne under sina vingar, lät henne samla ax, och gav henne mat att äta. Efter en tid gifte sig Boas med henne.

Gud välsignade henne enormt på grund av hennes pliktkänsla och kärlek till Noomi, och för hennes vägran att vända sig bort från den väg hon visste hon var menad att vandra. Hon och Noomi gick från att vara fattiga änkor till att få ett tryggt liv. Hon blev också gammelfarmor til kung David, och på så sätt även en förfader till självaste Jesus Kristus. Allt detta kan läsas i Ruts bok.

Ruts bok och vi

Hur kan denna historia tillämpas i våra liv nu?

Vi måste också fatta beslutet om att vända ryggen till vårt gamla liv och påbörja en ny resa. Gud manar och kallar oss till sig i våra hjärtan, och vi får tro till att starta ett nytt liv. Detta innebär att vi uppoffrar hela vår vilja och allt annat som Gud kräver av oss. Allt som hindrar oss från att följa Jesus 100 %. "Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge." sa Jesus (Luk 14:26). Det kan verka som en lång lista på saker vi måste offra, men det betyder inte att vi måste vända ryggen till alla vi känner. Det betyder bara att vi inte tillåter något eller någon att hindra oss från att följa Honom.

På samma sätt som Rut måste ha känt sig frestad till att lämna Noomi och vända tillbaka hem, försöker Satan övertala oss att återvända till vårt gamla levnadssätt. Vår förpliktelse som lärjunge måste vara fullständig. I tro besegras vår egen vilja, våra känslor och lust i det vi följer Kristus. Det vi lämnat bakom oss blir som skräp för oss när våra ögon öppnas för välsignelsen som kommer av att följa Jesus på grund av kärlek till honom.

"Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus " Fil 3:7-8.

Prövningar, hjälp och belöningen

Vi kommer att möta prövningar på vägen. Kanske inte yttre påfrestningar som hunger och fattigdom. Vi måste kämpa trons goda strid för att kunna utföra Guds vilja, istället för att följa lustarna i vårt eget kött. Det är emellertid genom dessa prövningar, som Petrus beskriver som att "hålla provet i eld", som vår tro blir äkta och dyrbar. Så att den kan "bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig." 1 Petr 1:7.

Rut visste att de skulle få hjälp av sin släkting när de befann sig i nöd. Vi måste också söka det förhållande som vi vet är till evig nytta. Ett förhållande med Gud, som har all makt på jorden och i himlen, och som kan dela den kraften med oss. I tillägg till att hjälpa oss på alla möjliga sätt i detta liv, förbereder han även en plats för oss i livet som kommer. Be till honom, håll dig nära honom och utveckla ett nära förhållande med honom. Han är så mycket vår Vän och Hjälpare som vi låter honom vara, i allt från livets stora prövningar till vardagens minsta småsaker.

Våra prövningar är lättare när vi vet slutresultatet. Trofasthet ger oss det rikaste livet som är möjligt att få. Vi blir mer fulländade, etablerade, styrkta och rotade. Gud kan använda oss i sin tjänst, vi formas efter Kristi bild, våra liv blir välsignade på jord, och vi får vara med Herren som medarvingar med honom i all evighet. Trofasthet belönas rikligt  (1 Petr 5:10; Rom 8: 28-29; Rom 8:16.17)!

Detta inlägg finns tillgängligt

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.