Hjälper Gud mig att förstå vad jag ska göra i min situation?

Hjälper Gud mig att förstå vad jag ska göra i min situation?

Som kristen önskar jag att vara en god person och hjälpa andra. Men mitt i mina goda gärningar och intentioner upplever jag ofta att saker som egoism och otålighet stiger upp i mig. Jag klarar inte alltid att vara snäll och god, speciellt när jag är under press, och allt inte går som jag önskar.

4 min ·

Som kristen önskar jag att vara en god person och hjälpa andra. Men mitt i mina goda gärningar och intentioner upplever jag ofta att saker som egoism och otålighet stiger upp i mig. Jag klarar inte alltid att vara snäll och god, speciellt när jag är under press, och allt inte går som jag önskar.

Jag förstår att jag behöver hjälp för att kunna leva ett liv där jag kan vara verkligen god mot andra, och behaga Gud. Men varifrån kommer den hjälpen? Hjälper Gud mig att förstå vad jag ska göra i min situation?

Jag kan se att han önskar hjälpa mig – han vill att det ska lyckas!

Jag läste i läste i andra Timotheosbrevet 2:19 där det står skrivet: ”Herren känner de sina (…)”. Det är en enorm tröst för mig! Jag tror av hela mitt hjärta att Gud känner mig och bryr sig om mig. Jag kan se att han önskar hjälpa mig – han vill att det ska lyckas!

Hur hjälper Gud mig?

Nu frågar jag mig själv: Hur hjälper Gud mig? Jag kan inte bara sitta med min egen svaghet och sörja över mina skavanker, och vänta på att det ska hända något. Det leder ingen vart. Nej, jag ber Gud om styrka och kraft att övervinna de tankar som hindrar mig att vara god mot andra människor.

Jag kan inte bara sitta med min egen svaghet och sörja över mina skavanker, och vänta på att det ska hända något

Jesus upplevde samma svagheter när han levde på jorden. Han förstod allvaret i varje situation, och visste att han inte kunde bagatellisera det om han skulle klara att segra. ”Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.” (Hebreerbrevet 5:7). Benägenheterna i hans egen människonatur frestade även honom att synda, men han lydde dem aldrig. Han syndade ALDRIG!

Kraft genom Guds ord

Är det möjligt för mig att övervinna synden såsom Jesus gjorde? Jag är tacksam för att det faktiskt är möjligt! När jag längtar efter att vara verkligen god, kan Gud visa mig den synd som bor i min mänskliga natur, och lära mig att reagera på ett sådant sätt att det inte har kontroll över mitt liv. När jag märker att det kommer upp otålighet eller egoistiska tankar i mig kan jag be till Gud såsom Jesus gjorde. Han visar mig sin vilja i situationen och styrker även min önskan att behaga honom. Om jag då är lydig mot det han visat mig, och medvetet avvisar mina onda tankar och önskningar, så ger han mig makt att besegra dem genom sitt ord!

Benägenheterna i hans egen människonatur frestade även honom att synda, men han lydde dem aldrig. Han syndade ALDRIG!

När jag övervinner mina egna egoistiska krav, fylls jag av glädje, och jag får full frihet att välsigna de andra! Varje dag blir bättre och bättre. Lite i taget mister synden sin makt i mitt liv, och jag förvandlas till en ren person, precis som Jesus Kristus. Vilken tröst! När hela mitt hjärtas önskan är att leva för Gud, och jag ber till honom i min nöd, så är jag aldrig ensam i en enda situation! Gud hjälper mig VERKLIGEN!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.