Hjärtan utan svek och hyckleri

Hjärtan utan svek och hyckleri

Med hjälp av tron på Kristus är det verkligen möjligt att bevara sitt hjärta rent, även i denna sista onda tid, när man har ett sken av gudsfruktan, men förnekar dess kraft.

”När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: ”Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek.” Natanael frågade honom: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet.” ” (Joh 1:47 48).

Nu när Jesus snart kommer tillbaka, så blir det en uppryckning av alla de äkta, andliga israeliterna, som det inte finns svek i.

Jesu väsen var fullkomligt rent från allt sorts svek och hyckleri. Hans offer var helhjärtat och blodigt. Men vart han än kom, så mötte han svek och religiöst hyckleri. De ärade Gud med läpparna, men deras hjärta var långt ifrån honom.

”Under tiden hade människor samlats i tiotusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärjungar: ”Ta er i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet!” (Luk 12:1).

Här kan vi se hur allvarligt Jesus tog hyckleriet. Han hatade det! Vi kan även förstå att Jesus blev väldigt glad när han upptäckte Natanael. Det var inget ytligt vittnesbörd Jesus gav honom. Han hade granskat honom noga, när han befann sig under fikonträdet.

Öppen och ärlig, med sitt liv i ljuset

Samma vittnesbörd kan Jesus ge samtliga i sin brudskara, de andliga israeliterna. Kan han säga det om dig och mig där vi är, hemma och borta: Se det är en äkta israelit, som det inte finns svek i? Om inte, så måste det så fort som möjligt bli så, om vi ska bli färdiga för hans återkomst.

Villkoret för att komma in på Jesu skola för lärjungar är att lägga bort all svek och hyckleri, samt allt slags ondska (1 Pet 2:1 och Jak 1:21).

Det blir en stor dag när Jesus, i sin återkomst, samlar alla sina lärovilliga elever

Så gott det är att träffa sådana äkta lärjungar, som vi vet att vi aldrig möter något ont ifrån. Det ligger aldrig något orent bakom. De är öppna, ärliga och har sitt liv i ljuset. De tänker, talar och gör gott. Vi möter aldrig något annat, och om vi fick se in i deras hjärtan, så hade vi fått se ännu mer av det goda än det som syns utanpå. Ja, så är det äkta, osvikliga broderskapet i Kristi kropp. Det håller i onda och goda dagar, här, och i all evighet.

Det blir en stor dag när Jesus, i sin återkomst, samlar alla sina lärovilliga elever som han själv har format till evig lovprisning och ära för sig själv. De blir eviga stenar i den nya staden Jerusalem, som kastar sitt ljus och sin härlighet ut mot folken (Upp 21). Där finns det ingen blandad härlighet. Den är glasklar och tvärs igenom äkta.

Bevara hjärtat rent

Evangeliet är en verklig kraft till frälsning från allt slags svek och hyckleri. Petrus talade om evangeliet, och hedningarna fick sina hjärtan rensade genom tron (Apg 15:9) ”Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud”, säger Jesus i Matt 5:8. Men att bevara hjärtat rent går inte av sig själv. ”Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.” (Ords 4:23).

Frestelserna kommer som onda och orena tankar genom mitt kött, och vill ha plats i mitt hjärta. Här måste jag strida trons strid för att bevara mitt hjärta rent. Det är inte synd att bli frestad, men om jag öppnar mitt hjärta för de onda och orena tankarna, så blir även jag ond och oren. Men vi ska inte ge plats för djävulen, utan stå emot honom, fasta i tron. Med hjälp av trons sköld ska vi släcka alla den ondes brännande pilar (Ef 6:16).

Det är verkligen möjligt att med hjälp av tron på Kristus bevara sitt hjärta rent, även i denna sista onda tid, när man har ett sken av gudsfruktan, men förnekar dess kraft (2 Tim 3:5).

En stadig ande

”Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup.” (Ps 51:8). Om inte Gud får platsen i det innersta, i hjärtats djup, så kan han inte sätta in det mest värdefulla han har dit in: nämligen sin visdom, som först och främst är ren. ”Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande” (Vers 12).

Det ska inte vara något ostadigt, vacklande och nyckfullt, utan en stadig ande, som både Gud och människor kan räkna med när det gäller allt som är ädelt, gott och sant. Det är sådana bröder Kristus har, och som han kommer att ha det gott tillsammans med i största härlighet i all evighet. Bland sådana bröder är han den förstfödde (Rom 8:29).

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.