Hur bedrövar jag den helige Ande?

Hur bedrövar jag den helige Ande?

När jag inser att jag inte kan leva ett liv med seger över synden utan att få hjälp av den helige Ande, blir mitt sätt att svara när den helige Ande talar väldigt avgörande. Först och främst måste jag lyssna på hans röst!

4 min ·

När jag inser att jag inte kan leva ett liv med seger över synden utan att få hjälp av den helige Ande, blir mitt sätt att svara när den helige Ande talar väldigt avgörande. Först och främst måste jag lyssna på hans röst!

Vi lever i ett hektiskt samhälle och de allra flesta av oss lever ett stressigt liv med korta resvägar, snabb kommunikation, snabb tillgång till mängder av information osv. Om jag inte medvetet har mina tankar inställda på att lyssna på vad den helige Ande vill säga när han talar i hjärtat, kommer jag inte att kunna höra hans röst. Jag bedrövar den helige Ande när jag inte lyssnar – Anden bli bedrövad, eftersom han har så mycket att säga till mig som kan att göra mig lycklig och glad och som kommer att föra mig till ett liv fritt från synd och fritt från mig själv.

Olydighet gör den helige Ande bedrövad

Jesus kallade den helige Ande för ”Hjälparen” och sa även: ”Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.” Joh.16,13. Alla kristna har kallats till att följa i Jesu fotspår, han som inte syndade. Med jag måste ledas steg för steg, för jag kan inte hitta vägen själv.

Gud sänder den helige Ande till dem som lyder honom

Anden vill inte tvinga mig, utan vill bara leda mig till det lyckligaste liv en människa kan leva – ett liv i seger. Den helige Ande vill leda mig in på ödmjukhetens väg, eftersom det är den enda vägen som leder till ett segrande liv. När jag inte låter mig ledas och föredrar att gå min egen väg, gör jag den helige Ande bedrövad.

Gud sänder den helige Ande till dem som lyder honom. Bibeln säger tydligt att den helige Ande och köttet, vår mänskliga natur, är totala motsatser. Jag kan inte leva efter mina naturliga tendenser och samtidigt lyda Anden. Därför läser vi i Efesierbrevet 4, 30-31, ”Bedröva inte den helige Ande… Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande, smädande och all annan ondska.” Jag bedrövar den helige Ande när jag inte lyder.

Besegra synden med hjälp av den helige Ande

Den helige Ande är även den som ger mig kraften att kunna lyda och besegra alla dessa tendenser i min mänskliga natur. När Gud ser att jag verkligen vill lyda honom, sänder han den helige Ande för att hjälpa mig. Jesus sa till lärljungarna att de skulle bli fyllda med kraft när den helige Ande skulle komma över dem. På samma sätt som en törstig man i öknen ivrigt dricker av en källa med rent vatten, måste jag ivrigt dricka av Guds helige Ande och fylla mig med den om jag vill leva ett rikt kristet liv.

När Gud ser att jag verkligen vill lyda honom sänder Han sin helige Ande för att hjälpa mig.

Guds Ande finns i hans Ord. Jag har kraft till att besegra synden varje gång jag blir frestad, om jag ivrigt dricker av denna källa och av trons ande som finns i Ordet. På så sätt kan jag göra Guds vilja istället för mig egen. Jag gör den helige Ande bedrövad om jag vandrar runt i öknen, som är mina egna tankar och vägar, alldeles för lat och upptagen för att dricka av kraften och tron som finns i Guds Ord.

Men vi behöver inte göra den helige Ande bedrövad! Han vet att vi är svaga och att vi inte ens vet hur man ber på rätt sätt. Han finns där för att hjälpa oss i vår nöd och be för oss så att vi kan se Guds vilja och utföra den. Rom.8,26-27. Då kommer vi att få uppleva och känna trösten av den helige Ande lika mycket som vi får uppleva hans kraft.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.