Hur blir man kristen?

Hur blir man kristen?

Vad måste man egentligen göra för att bli kristen? I detta stycke skriver Elias Aslaksen klart och tydligt om vad som krävs – och det är inte så komplicerat som man kanske kan tro, så länge man vill!

11 min ·

Vad måste man egentligen göra för att bli kristen? I detta stycke skriver Elias Aslaksen klart och tydligt om vad som krävs – och det är inte så komplicerat som man kanske kan tro, så länge man vill!

Genom att bestämma sig för det

Gud har för länge sedan bestämt sig för att ta emot och frälsa alla som kommer till honom. Nu är det upp till dig. Så fort du har bestämt dig så är saken klar. Några dagar senare infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna. Och han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sade: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig." (Apg 24:24-25). Han fick troligtvis aldrig "tid". Ta detta som en fruktansvärd varning. En sak är nödvändig! Bestäm dig genast.

Agrippa svarade Paulus: "Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen." Paulus svarade: "Fort eller långsamt, inför Gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som i dag lyssnar på mig blev sådana som jag." (Apg 26:28-29). Jag vill säga samma sak: Om bara alla som hörde (läste) mig, skulle bli som jag är – få det så innerligt gott!

Det hänger endast på dig själv, kära själ. Gud kallar på dig, bjuder in dig, frågar dig. Vill du eller vill du inte? Du bestämmer själv.

Genom att komma till besinning

"Då kom han till besinning och sade: (…) Jag vill stå upp och gå till min far (…)" (Luk 15:17-18). Detta är väldigt beskrivande. När man lever på vanligt jordiskt sätt, som en syndare bland syndare, då är man inte vid full sans och besinning; man är inte själv själv. Genom att tänka sig om, ser man att man egentligen inte lever enligt sin egen vilja. Nej, man snarare driver iväg med de andra, driver iväg med strömmen. Man har hamnat i det, utan att tänka närmare över det. Vänner har tagit en i armen och så bär det iväg.

Varför ska du vara olycklig, fredlös, utan hopp, med ett dömt samvete och gå ifrån Gud? Han tar ju så gärna emot dig!

Genom att tänka efter, hade man sagt precis som den förtappade sonen: "Varför ska jag ha det så? Jag behöver ju inte ha det så dåligt!"  Nej, varför ska du vara olycklig, fredlös, utan hopp med ett dömt samvete, och gå bort ifrån Gud? Han tar ju så gärna emot dig! Res dig upp och gå till honom, så går detta ord i uppfyllelse: "Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen." (Luk 15:32).

Genom att erkänna och bekänna sin synd

Syndens lön, eller straff, är döden (Rom 6:23). Det är synden som orsakar skilsmässa mellan oss och Gud. Jesus kom för att ta bort våra synder och för att göra slut på dem. "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9). När du bekänner din synd, blir du renad. Då blir du kristen. Då är första steget taget. Då utplånas din synd ögonblickligen, oavsett hur stor den än är!

Genom att be – om frälsning och hjälp

Det enklaste ordet i hela Bibeln är följande: "Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst." (Rom 10:13). När man åkallar hans namn, så bevisar man att man tror på honom. Jesus säger: "Bed och ni skall få." (Matt 7:7). Och Jakob säger: "Ni har inget, därför att ni inte ber."  (Jak 4:2).  Det är ganska enkelt att bli frälst. Det behövs ingen ceremoni. Orden spelar ingen roll. Du kan uttrycka dig helt fel eller bakvänt. Gud förstår dig nog. Du kan säga: "Ta mig som jag är", eller vad du än vill.

Allt som vi ber om efter hans vilja, det får vi. Och det som först och främst är hans vilja, är att all vår synd utplånas och att vi därefter får kraft till att besegra synden. Du blir kristen genom att skaffa dig ett nytt hjärta, och det får du genom att be om det. Då ger han dig det.

Genom att hålla fast på det som Guds ord säger

Läs Bibeln! Inte var rädd för att läsa i världens bästa och mest innehållsrika bok! Det som står där kan omskapa dig totalt. Det som står där är sant. Och det är inte bara bokstäver. Det finns ande och liv i orden. Ta Gud på hans ord! Håll fast på vad orden säger, så blir du en äkta och sann kristen.

Det som, enligt den bibelska liknelsen, föll i den goda jorden, var de som hör (eller läser) ordet och behåller det (Luk 8:15). Att behålla det, eller att hålla fast på det, är det samma som att tro på det. Skriften är full av sådana ord som innehåller precis det du behöver, det du längtar efter och det som är till nytta för dig och glädjer dig. Läs bara! Och snart kommer du att ångra att du inte började läsa i denna vidunderliga bok tidigare. Böckernas bok! Det är en outtömlig källa.

Ta Gud på hans ord! Håll fast på vad orden säger, så blir du en äkta och sann kristen

Bara du inte missförstår, som så många andra har gjort. Du gör inte Gud en tjänst av att läsa i den. Det är ingen gudsdyrkan i sig själv att läsa i den. Du måste läsa för din egen skull. Det som betyder något är att du får tag i det du behöver och att du håller fast på det du läser. Då blir du kristen.

Genom att gå ut med det öppet

Det som gör att hundratals och tusentals inte kommer in i Guds rike, inte blir kristna, är att de avstår från att bekänna Jesu Kristi namn för människorna. De är sådana "Nikodemusar" som kommer till Jesus mitt i natten, när ingen ser eller hör dem, men som inte vågar när någon ser eller hör det (Joh 3:1-2).

De rädda och fega ska befinna utanför och dela ödet med alla slags ogudliga och oheliga (Upp 21:8). "Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen." (Matt 10:32-33). "Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst." (Rom 10:10).

Det är alltså inte tal om att man kan bli frälst innan man bekänner Jesus Kristus med sin mun! Om du tror med hjärtat och bekänner med din mun, då har du blivit en kristen. Just här sitter många fast. De behåller det för sig själva, säger de, men det är egentligen inte sant, för de har det inte ens en gång.

De ber i det dolda, säger de, och det har ju Jesus själv rekommenderat. Tittar man närmare på detta så visar det sig tyvärr att detta inte heller är sant. Hur kan man veta det? Jo, det märks tydligt! Låt oss bara läsa Jesu ord: "Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig i det synliga." (norsk övers.) (Matt 6:6).

Om du tror med hjärtat och bekänner med din mun, då är du en kristen

Med andra ord, om det inte sker en förändring i det synliga, så har du inte i sanning bett i det fördolda! Så den går inte, min kära vän.

När du går in på ditt rum, låser din dörr och ber om stor frimodighet till att bekänna Jesu namn inför människorna som Bibeln så tydligt kräver, och Gud belönar dig i det synliga – vad händer då? Då blir "Nikodemus" en kristen i ande och sanning. Gör så, min kära vän!

Genom att utskilja sig helt

Man kan inte kämpa på båda sidor av fronten samtidigt. Man kan inte vara för och emot. Välj idag vem du vill tjäna! Du blir kristen den dagen som du medvetet helt tar avstånd från allt som du vet är synd och från alla som håller fast på synden så att du låter dem förstå att du har gått bort från dem, att du inte längre är en av dem.

Utan undantag, utan att skona, måste detta genomföras. Inte ens de finaste och ömmaste släktband kan i den minsta grad ändra detta. Guds ord om detta är tindrande klara och väldigt starka: "(…) Vad har ljus gemensamt med mörker (…) Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? (…) Därför säger Herren: "Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er."" (2 Kor 6:14-17).

Du blir kristen den dagen som du medvetet helt tar avstånd från allt som du vet är synd

Vi ska självklart förbli där vi är i det jordiska, i äktenskapet och i vårt jordiska arbete osv. (med undantag om vårt jobb är direkt ogudligt), men i vår ande ska vi vara utskilda från dem då vi i vårt arbete endast gör det som är rätt och rent i Guds ögon.

Säg farväl till släkt och vänner, eller kanske ännu bättre: adjö ("adjö" betyder: "till Gud"!), och önska dem välkomna efter! Då gör du gott både mot dig själv och mot dem.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag
Utdrag från det norska häftet "Å være kristen", 1936

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.