Hur du kan bli Livets ord på två ben

Hur du kan bli Livets ord på två ben

Jesus talade Livets ord som kunde frälsa folk. Hans myndighet kom av att göra Ordet. Vi kan få samma myndighet.

”Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett,det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.” 1 Joh 1:1-3.

Apostlarna förkunnade Livets ord, det som de personligen, med egna ögon, hade sett och med egna händer hade rört vid och vandrat tillsammans med. Jesus kallas också för Guds Ord, och vi som är hans efterföljare ska också få det namnet. Vi ska vandra som Livets ord tillsammans med våra medmänniskor.

Kraft från den helige Ande

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” Joh 1:1. På grund av synden var människorna i mörker och avskilda från Ordet, själva livets härlighet. Men Jesus kom ner för att överföra det Ordets härlighet till oss människor. Han avstod från tillvaron som Gud (Fil 2:5-7), men var smord med den helige Ande helt från födseln, så att han kunde höra Guds röst och göra hans vilja. Guds Ord och vilja fick ben att gå med mitt i den här onda och mörka världen.

På pingstdagen kunde lärjungarna på allvar börja efterfölja Jesus. Då blev de smorda med den helige Ande och fick kraft att göra Guds vilja på samma sätt som Jesus fick kraft att göra den. Det står att Ordet hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt (Apg 6:7). Guds ord fick många kroppar, många ben att gå med.

Livets ord: Att göra Ordet

Jesus blev helt uppfylld av Gud genom att han tog emot Ordet från Fadern och gjorde det. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.” Joh 1:14. Det finns ingen härlighet utanför Ordet. Vi förvandlas från härlighet till härlighet när ord för ord förkroppsligas i oss.

Ordet är inte långt borta eller högt uppe så det är svårt att hitta.Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det.” 5 Mos 30:14. Om bara ett Guds Ord verkligen blivit liv i oss, så har vi fått en inneboende, orubblig kraft och härlighet, och vi är mycket rikare än om vi ägde världens största och finaste diamant. Men inte ett enda Guds Ord kan ta boning i oss utan att det möter kraftigt motstånd från vårt eget kött och från Satans makter. Om vi ber om att få vara till sinnes som Jesus var, och att få bevara det sinnelaget, så vi alltid kan säga som han: ”Ske inte min vilja utan din”, så kan vi själva bestämma hur de kamperna avgörs.

Många kommer aldrig längre än att efter bästa förmåga tala om Guds Ord, men det är inte Guds Ord som uppenbaras i deras vardag. Varje Guds Ord måste talas i tro och full visshet i den helige Ande, och det måste tas emot i den helige Ande, så levande och kraftigt som det är. När Guds Ord blivit liv i oss så vandrar vi inte runt som religiösa dödingar. Nej, det kommer att kännas och märkas att vi är levande. ”Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.” 1 Tess 1:5-6.

”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror.” 1 Tess 2:13. Om man tar emot Guds Ord som ett ord från människor blir det ingen kraft som är verksam i en. Eftersom det är så sällsynt med människor som tar emot Guds Ord som det i sanning är, så blev Paulus extra glad för tessalonikerna och tackade alltid för dem.

Gemenskap i Livets ord

Jesus säger: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar.” Joh 8:31. Apostlarna förkunnade Livets ord för att flera skulle få gemenskap med dem, och deras gemenskap var med Fadern och hans Son Jesus Kristus (1 Joh 1:1-3). På samma sätt som alla Guds Ord har fullkommen gemenskap med varandra så blir gemenskapen mellan dem som Ordet har blivit kött i fullkommen. Vi har kallats till inget mindre än en sådan upphöjd, ren och välsignad gemenskap i ljuset. Det blir ett brödraskap som helvetets makter inte klarar slå in kilar i.

Många går runt som levande protester mot Guds Ord, medan de samtidigt prisar Gud med sina läppar. De är otålmodiga, bittra och otacksamma. Hur mycket vi än fastar och ber för att bli välsignade, så lyckas det inte utanför livets Andes lag (Rom 8:1-2). Det är där vi finner livet, kraften och glädjen.

Ja, må Guds Ord bli liv i oss, så Herrens härlighet kan stråla ut från oss. Må Guds fredfulla vila, tacksamhet och glädje få ben att gå med i den här oroliga och bekymmersamma tiden. Må tålamodet, ödmjukheten, kärleken och godheten gå runt både hemma och borta. Ja, må det bli en hel här med kringvandrande Guds Ord som har innerlig gemenskap med varandra och med Fadern och Sonen. Johannes skriver: Och detta skriver vi för att er glädje skall vara fullkomlig.” 1 Joh 1:4.


Det här är en redigerad version av en artikel som publicerades för första gången i juni 1950 i BCCs församlingsblad
” Skjulte Skatter” och hade titeln ”Livets Ord.
© Copyright ”Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag”

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.