Hur jag lärde mig att vara mig själv

Hur jag lärde mig att vara mig själv

Linda blev fri på riktigt när hon insåg att det bara fanns en enda som hon behövde behaga.

5 min ·

Redan i tidig barndom lärde jag mig att det var viktigt att behaga och imponera på andra människor. Man skulle vara intelligent, välutbildad, populär, moderiktigt klädd, osv. Som barn och tonåring jämförde jag mig ofta med andra, vilket gjorde att jag inte kände att jag dög. Mina vänner tycktes alltid vara smartare, se bättre ut, spela piano bättre, vara bättre på sport.

Jag tappade helt självförtroendet och blev väldigt tyst. Min tystnad gjorde att jag hamnade utanför och till slut förlorade mina vänner. Jag kunde inte uttrycka mig själv av rädsla för att bli avvisad. Jag kände mig utanför, och var smärtsamt medveten om min isolering. Jag minns känslan av olycklig ensamhet inombords.  Det var som om mitt verkliga jag var innestängt i en låda, och jag längtade efter att bli fri.

Jag ville inte tillbringa resten av mitt liv i detta eländiga skick och började därför leta efter en lösning som kunde tillfredsställa mitt inre. Jag förstod inte att roten av mitt problem var att jag var separerad från Gud och att det enda sättet för mig att bli verkligt fri var hos Gud.

Det enda som betyder något är vad Gud tänker

När jag var 20 år fick jag för första gången i mitt liv höra att jag kunde be Jesus om att komma in i mitt hjärta och bli min vän. Jesus blev min Herre och Frälsare. Jag gav hela mitt hjärta och liv i hans händer. Känslan av ensamhet försvann. Jag avstod från all kontroll över eget liv, eftersom jag på det smärtsamma sättet hade lärt mig att ett liv där jag själv styrde, endast förde till skuldkänslor, besvikelse, ånger och olycka. Jag blev beroende av Jesus vägledning i mitt liv och i alla mina beslut. Jag upplevde en viss grad av glädje och frid, men plågades fortfarande av vad andra tänkte om mig.

Ofta kom jag på mig själv med att förklara något jag hade sagt eller gjort för att få andras godkännande. Guds helige Ande gav mig gradvis mera ljus genom Skriften, och jag lärde mig att det endast var en som jag behövde behaga, och det var Jesus. Han älskade och dog för mig, så att jag skulle befrias från alla mina kedjor. Jag beslutade mig för att inte längre försöka behaga andra, utan endast min älskade Jesus. Under denna tid var det särskilt ett Guds ord som gav mig kraft: "Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars." Hebr 4:13. Jag insåg att jag inte längre behövde bry mig om vad andra människor tänkte om mig, eftersom Guds ögon alltid såg mig. Det enda som betyder något är vad Gud tänker

Ibland kunde starka personligheter få mig att vilja krympa ihop och dra mig tillbaka. Versen: "Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande."blev ett vapen för mig mot dessa känslor av rädsla. (2 Tim 1:7) Med tiden blev jag mer och mer fri från vad andra tänkte om mig. Istället för att vara bunden av andra, blev jag med glädje mer och mer bunden till min älskade Jesus, och det Gud tänkte om mig. Jag jämförde mig med Guds ord och lät honom lära mig hur jag skulle leva för att vara honom till behag.

Frihetskänsla

Jag började tänka på ett helt nytt och annorlunda sätt. Jag förstod att livet inte kretsade runt mig. Istället för att försöka tillfredsställa mina egna intressen, fokuserade jag på att tjäna och ta hand om andra, samtidigt som jag mer och mer blev fri från vad andra människor tänkte om mig. Herren, den gode, öppnade många möjligheter för mig att göra detta.

Nu kan jag uttrycka mig fritt, med lätthet och skratt, när jag umgås med familj och vänner. Jag är nu upptagen med att lyssna på mina vänner och familj för att kunna vara en hjälp för dem, och om möjligt även lätta deras bördor. Mitt liv är rikt och meningsfullt. När man blir helt fri från att tänka på sig själv och vad andra tänker om en, kan man hjälpa andra med att finna vägen till Gud och få uppleva samma frihet.

Jesus har gett mig ett sunt sinne och jag kan uttrycka mig fritt med de förmågor och den personlighet som jag har fått. Oro och ånger kontrollerar mig inte längre. Gud är min hjälpare, och jag vänder mig till honom och ber om hjälp i nödens stund. Den tunga bördan jag bar i så många år är borta. Min vila och frid har vuxit sig djupare som en lugn och fridfull flod. Jag blir mer fri och lätt med varje dag som går. Jesus är verkligen den store Frigöraren!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.