Hur kan en kärleksfull Gud sända människor till helvetet?

Hur kan en kärleksfull Gud sända människor till helvetet?

Gud är kärlek, så hur kan han tillåta att någon lider för evigt?

7 min ·

Det kan inte råda något tvivel om att helvete finns. Jesus nämner det flera gånger i evangelierna. (bl a Matt 23:33, Luk 12:5, Matt 16:18) Men det kan vara svårt att föreställa sig hur en kärleksfull och barmhärtig Gud kan sända folk till en plats som beskrivs som en ”eldugn”. (Matt 13:50)

Den sista utvägen

Inom rättsväsendet är fängelse ofta refererat till som sista utväg. Detta på grund av den förskräckligt negativa påverkan det har på alla aspekter i en människas liv. Som regel minskar sannolikheten för en förbrytares förmåga att rehabiliteras ju längre denne befinner sig i fängelse.

Ibland är det det enda alternativet; den sista utvägen. Förutom som straff är fängslande i vissa tillfällen det enda sättet att försäkra sig om att personen i fråga aldrig begår brott igen. Dessutom är tanken på ett liv bakom lås och bom det enda som hindrar några i samhället från att mörda och begå andra brott.

En barmhärtig och långmodig Gud

Skriften beskriver helvete som Guds sista utväg. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 2 Pet 3:9.

Gud vill inte att någon ska kastas i helvete. Han har en djup kärlek för varenda en som han har placerat på jorden. Han ger människorna så många chanser till att omvända sig och få förlåtelse. Gud når ut till individer på otaliga sätt och uppmanar dem till att försona sig med honom. Han sände sin enda Son till jorden bara för att ge oss många sätt att bli frälsta. (Joh 3:16)

Gud vill inte att någon ska kastas i helvete. Han har en djup kärlek för varenda en som han har placerat på jorden.

Det står om Noas dagar att ”människornas ondska var stor på jorden” och att ”deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda”, men Gud sparade Noa, och därmed hela mänsklighetens framtid, efter att egentligen ha dömt allt levande till döden. (1 Mos 6) Detta är ett levande exempel på hans långmodighet och barmhärtighet.

Gud är precis den samma idag. Hans avsky och hat mot synden och skadorna den förorsakar har inte minskat med tiden. Det har heller inte hans innerliga önskan om att alla ska omvända sig. Men han tvingar aldrig någon att omvända sig. Den kärlek och respekt som han har för vår fria vilja hindrar honom från att göra det. Var och en måste fatta beslutet om att tjäna Gud istället för synden själv. Det hela börjar med detta: ”Frukta honom!” Josefs fruktan för att synda mot Gud fick honom att se synden som Gud ser den och fick honom till att utbryta: ”Hur skulle jag kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?” 1 Mos 39:9.

Tycker du att straffet är för hårt? Att en Gud som kan döma någon till helvete är för hård och knappast kan kallas kärleksfull? Då ser du inte synden så ond som den verkligen är. Gud kan inte ge något orent tillträde till hans rike för att det inte ska förstöra det som är heligt och rent. Om synden skulle få tillträde till himlen skulle förbannelsen som jorden ligger under följa med och Gud kan aldrig låta det ske. Hans eviga och oföränderliga lagar står orubbligt fast och han gör inga undantag.

När man medvetet väljer att leva i strid med Guds lagar och avvisar hans maningar till omvändelse, väljer man själv vad utfallet av sitt liv blir.

Tro inget annat. Helvete är inte en plats som folk bara ”sänds till”. På samma sätt som det finns en väg som leder till himlen, så finns det även en väg som leder till helvetet och den har många skyltar. Det är en bana som någon bestämmer sig för att följa, en riktning som de har börjat följa och en kurs som de har satt, långt innan de når dit.
När man medvetet väljer att leva i strid med Guds lagar och avvisar hans maningar till omvändelse, väljer man själv vad utfallet av sitt liv blir.

Gud, den rättfärdiga domaren

"För han kommer, han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet." Ps 96:13.

Även folk som aldrig har hört talas om Gud kommer att dömas av honom en dag. Dessa människor döms efter sitt samvete, den instinktiva känslan av rätt och fel som varje människa har och hur de har levt i förhållande till det.

Gud är så rättfärdig att inte en enda kommer att kunna stå inför honom på den dagen och säga att domen var orättvis.

Gud är rättfärdig och ingen kastas i helvete för något som de inte förstod var fel, men alla som handlar mot sitt samvete måste en dag stå till svars för det. (Rom 2:12-16) Gud är så rättfärdig att inte en enda kommer att kunna stå inför honom på den dagen och säga att domen var orättvis.

Att stå till svars för sitt liv

Men det är inte meningen att rädslan för helvete och evig fördömelse ska vara drivkraften bakom alla våra beslut. Istället bör Guds långmodighet, barmhärtighet och kärlek mot oss inspirera oss till att återgälda hans kärlek i så stor grad att vi fruktar att synda mot honom. Stanna upp och fråga dig själv ”Vilken väg vandrar jag på?” ”Vilka tankar håller jag fast på i mitt hjärta och vart leder de mig om jag inte tar itu med dem?”

Du vill ha en evighet att tänka på utfallet av det du väljer nu, så undvik inte sanningen om konsekvenserna av att synda mot Gud. När vår tid på jorden är över måste alla stå till svars inför den rättfärdiga Domaren. På denna dag står du där helt ensam, utan vänner, familj eller kollegor. Bara du och Gud. Då har du varken tid eller möjlighet att springa tillbaka och ordna upp i sakerna. Idag har du det.

Guds långmodighet, barmhärtighet och kärlek mot oss bör inspirera oss till att återgälda hans kärlek i så stor grad att vi fruktar att synda mot honom.

Detta är ögonblicket att börja vandra på rätt väg utan oron och rastlösheten som inte tål att bedömas. Alla som väljer att lyda Guds välsignade lagar upplever hur god han är! De lever ett otroligt rikt liv, fullt av frid och lycka. Överallt sådana människor kommer så sprider de glädje och solsken oberoende av tillståndet av deras ekonomi, hälsa eller andra personliga förhållanden. De låter faktiskt sin omgivning smaka en bit av himlen genom att leva i harmoni med Guds bud. Detta är Guds avsikt med våra liv.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.