Hur kan jag bli en oerhört effektiv missionär?

Hur kan jag bli en oerhört effektiv missionär?

Nyckeln till att bli den bästa möjliga missionären

Nyckeln till att bli den bästa möjliga missionären

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” Matt 28:19.

Detta är den stora missionsbefallningen; huvudsyftet och målet som Jesus hade för sina lärjungar. I sin oändliga kärlek och vishet vill han att så många människor som möjligt får möjligheten att uppnå ett liv i frid och harmoni med Gud. (2 Pet 3:9)

Tyvärr är djävulen fast besluten om att få folk att gå åt andra hållet istället. Ibland kan till och med dina bästa försök att konvertera människor till kristendomen bara driva dem längre bort.

Arbeta på din egen frälsning

Paulus skriver tydligt att det bästa sättet att frälsa andra är att arbeta på sin egen frälsning. “Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.” 1 Tim 4:16.

Detta kan verka motsägande, men är faktiskt vishet. Paulus visste att ingen låter sig luras av en så kallad “kristen” som försöker sälja ett liv som de själva inte lever. Så det bästa sättet att göra reklam för kristendom är att själv leva efter det.

Hela den stora missionsbefallningen kan utföras genom att följa Paulus enkla förmaning. Han skriver inte att du först ska ge akt på dig själv och på läran för att sedan gå ut och frälsa dem som hör dig, utan att du, tvärtom, kan leda andra till Kristus genom att ge akt på dig själv.

Hela den stora missionsbefallningen kan utföras genom att följa Paulus enkla förmaning.

Med andra ord så säger Paulus att du måste lyssna på vad Gud säger till dig i ditt eget liv om du vill hjälpa andra att bli frälst. Gud gör resten. Han vägleder dig så att du vet när du ska tala, vad du ska säga och hur du ska säga det.

Ett attraktivt liv

Om du läser lite högre upp i 1 Tim 4 kan du se lite om det Paulus menade med att ge akt på sig själv och på sin undervisning.

“Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste lade händerna på dig. Tänk på detta och lev i detta, så att alla kan se dina framsteg.” 1 Tim 4:12-15.

Var ett föredöme i ord, i gärning, i kärlek, trohet och renhet. Fortsätt att läsa Skriften och att ta emot förmaningar. Gör, med andra ord, Guds vilja i ditt liv och den är att du ska bli fri från synd och leva ett heligt, rent och fläckfritt liv.

Då blir du som Paulus skriver i 1 Kor 2:4: ”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft.” När du vandrar på denna väg kommer Gud att ge dig kraft när du talar. Då blir inte ditt tal bara övertalande ord i mänsklig vishet. Dina ord får innehåll, kraft och vishet från ett trofast liv. ”Ert tal skall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en.” Kol 4:6.

Guds vilja i ditt liv är att du ska bli fri från synd och leva ett heligt, rent och fläckfritt liv.

Kanske du är den enda Bibel som människorna i din omgivning läser. Varför skulle de vilja vara kristna om de inte ser att du blir fri från synden och blir full av glädje, frid, ödmjukhet, tålamod och välsignelse?

Gud arbetar i oss

Det står att ”Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.” Fil 2:13. Och eftersom vi vet att Guds goda vilja är att så många som möjligt blir frälsta, så vet vi att Gud vill arbete i oss för att nå detta mål.

När du är 100% lydig mot allt som Gud ber dig om i ditt hjärta och lever det rena, fläckfria och heliga livet, så kan han även använda dig till att frälsa dem runt dig och leda dem till Kristus.

När du vill det Gud vill kommer han att använda dig till att uppnå sitt mål.

Det står även att “Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom.” Joh 6:44. Ingen har någonsin omvänt sig till Kristus av en annan människa. Det är faktiskt Gud som drar dem till sig själv, men du kan vara en Guds medarbetare och ett redskap som han kan använda för att leda människor till honom.

Gud vill att människorna ska frälsas. När du vill det Gud vill kommer han att använda dig till att uppnå sitt mål.  Hur motsägande det än kan verka så är vägen till att nå detta mål att ge akt på dig själv och fråga Gud ”Vad vill du att jag ska göra med mitt liv? Vilka synder kan jag rensa bort från mitt liv och finns det mer stolthet och hyckleri som jag kan bli av med? På vilket sätt kan jag bättre visa det kristna livet i mig?

Andra människor kan inte undgå att märka det när rent, klart ljus skiner och allt du säger och gör reflekterar det Kristus själv hade sagt eller gjort och den djupa friden, glädjen och renheten strålar ut från dig. Då kan Gud verkligen använda dig. Då kan du leda folk till Kristus.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.