Hur kan jag bli frälst?

Bibeln talar om frälsning. Men vad är frälsning och hur kan jag bli frälst?

Skriven av Tom Harris
Hur kan jag bli frälst?

Bibeln talar om frälsning. Men vad är frälsning och hur kan jag bli frälst?

“Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning.” (2 Kor 7:10).

Bli frälst genom omvändelse

Denna vers förklarar tydligt hur vi kan frälsas. Det är när jag ångrar mig och omvänder mig som jag kan ledas till frälsning. Att omvända sig innebär att man vänder sig bort från synden och lidelserna i den här världen, och vänder sig mot Gud. Det står även att när sorgen är efter Guds vilja är det den som leder oss till omvändelse. I samma vers skriver Paulus även att världens sorg leder till död. Det är den sorg man känner när man vill ha mer av det som världen har att erbjuda. Guds sorg är en sorg över min egen synd och det jag saknar av det som tillhör Gud: godhet, kärlek, barmhärtighet, tålamod osv.

De första frukterna av omvändelsen är att få syndernas förlåtelse. När denna omvändelse föds ur sorgen, kommer jag att ta ett medvetet beslut om att sluta med mina gamla syndiga vanor, och börja söka det som hör till Gud.

Bli frälst genom att övervinna synden

“Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning.” (1 Pet 2:1-2).

Ofta när människor “omvänder” sig, blir det tyvärr bara en förändring i det sociala livet, när det egentligen skulle ha handlat om en förvandling i tankesätt och förhållningssätt. Det är brist på behov av Ordet, den rena mjölken, och brist på växt i gudsfruktan, då sorgen inte är efter Guds vilja. Nöden och sorgen för dessa människor handlar mer om jordiska förhållanden och konsekvenserna av deras synd. Det är brist på sann erkännelse av egen synd och längtan efter att bli frälst ifrån den. Som resultat av detta är de glada över att få höra om syndernas förlåtelse, men de har ingen aptit på att höra sanningens ord som skulle ha fört dem till ett liv i seger över synden. Därför fokuserar kristna församlingar mer på syndernas förlåtelse än på det är komma till ett segrande liv.

Två delar av frälsning

Så ser vi att det finns två delar av frälsningen. Den ena är syndernas förlåtelse som jag får i det ögonblick som jag omvänder mig, och den andra är vägen till att bli fri från synden, så att jag kan leva ett segrande liv och kan växa i Kristi dygder: Andens frukter, som vi läser om i Gal 5:22-23. Men om jag inte längtar efter, eller är intresserad av det sistnämnda, då är frågan om jag verkligen har fått förlåtelsen, för har jag då verkligen ångrat mina synder och omvänt mig?

Kära läsare, ta det inte lättsinnigt om du märker att Guds Ande verkar en dom över synden i dig (Joh 16:8). Låt Anden få döma och skapa en sorg efter Guds vilja, som leder till en äkta omvändelse. Då kan du bli frälst och ta emot e så mycket större glädje och frid än du någonsin hade kunnat föreställa dig.