Hur kan jag dricka av frälsningens källor?

Hur kan jag dricka av frälsningens källor?

Vår Gud är en Gud som frälser människor! Hur får vi del av denna frälsning?

5 min ·

"Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor." Jes 12:3.

Livet kan beskrivas som en lång resa genom ett stort och okänt land. Vi hade aldrig försökt att genomföra en sådan resa utan vatten att dricka. Utan vatten hade resan kunnat leda till stor fara, nöd och till och med död. I sin kärlek och barmhärtighet reser Gud tillsammans med oss för att hjälpa och frälsa oss.

Frälsningens Gud

I Ps 68:21 står det: "Gud är för oss en Gud som frälser, hos Herren Herren finns räddning från döden." Detta betyder att Gud är en Gud som frälser människor! Frälsning betyder räddning, befrielse eller förlösning från skada eller förstörelse, som beror på synden. Gud ger oss livets ord fullt av Ande och kraft till att frälsa oss från synden och döden! Om vi är trofasta till att söka dessa livets ord, påminner han oss om dem i våra omständigheter, så att de kan bli möjligheter till att ösa med glädje av denna källa och frälsas från synden!

Jesus säger till exempel: "Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn." Matt 5:9. Om vi väljer att dricka detta vatten i en situation där vi frestas till att följa våra egna naturliga tendenser, som att ha starka åsikter, vara stridslysten, stolt, envis, så dricker vi av frälsningens källor. Vi blir Guds barn av att följa Jesu ord. Vilken glädje att ösa från sådant vatten!

I varje situation som vi möter under dagens lopp kan vi antingen uppleva frälsningens källor eller ramla ner i en avgrund av fördärv eller förstörelse. Vi kan med andra ord välja mellan att följa exemplet som Jesus efterlämnade till oss i Guds ord, eller att följa våra egna mänskliga tendenser. Det är så mycket vi behöver frälsas ifrån; vi har mer än nog av möjligheter till att ösa av frälsningens källor!

Gröna ängar och vilans vatten

Som människor har vi många "torra platser" som representeras av fruktan, oro, lustar, begär, girighet, tillit till system som lätt smulas sönder och rasar ihop, oro, osv. När vi dricker av källorna i Guds ord kan vi uppnå frihet från allt detta som plågar folk dag och natt. Så mycket rastlöshet och stress på grund av så mycket gör det stora landet, som är livets resa, till en öken, och tar bort glädjen vi borde ha haft. Guds avsikt är inte att vi ska plågas och förföljs av sådant. Det han så gärna vill är att vi får det som David skriver i Ps 23:2: "Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro."

Hur kommer vi till dessa gröna ängar, detta vatten och detta rika, givande, lyckliga livet som är fullt av livets vatten, Guds ord, Guds liv? Jesus leder oss dit, men vi måste lyda och följa honom.

"Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet." Upp 22:17.

Vi kan komma till Gud med ett uppriktigt hjärta, bön och ett så enkelt rop: "Herre, förlåt mig och rädda mig från ett så torrt och syndigt liv! Ge mig din frälsning och hjälp mig!" (Hebr 5:7)

Strömmar av levande vatten

När vi tror på Gud och ger oss helt till honom, ger han direkt tillbaka till oss! Vi fylls av hans ord med Ande, liv och kraft. (Hes 36:25-27) I Joh 7:38 står det: "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Vi får nytt liv in i oss genom hans ord, som vi nu praktiserar, eller dricker av, i våra dagliga förhållanden. Jesus sa: "Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv." Joh 4:14.

Nu kan liv flöda frånoss och vi blir frälsta i våra förhållanden. Jes 12:2-6:

"‘Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning.' Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen skall ni säga: ‘Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt.
Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland er.'"

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.