Hur kan jag få svar på mina böner?

Hur kan jag få svar på mina böner?

Gud hör inte så lika mycket orden i min bön, som han ser på längtan i mitt hjärta. Vad måste han se där för att han ska svara på mina böner?

Gud hör inte så mycket på orden i våra böner, utan ser mer på längtan i hjärtat. Vad måste han se i mitt hjärta för att jag ska få svar på mina böner?

"Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det." Joh 15:7.

Detta är Jesus egna ord, och de gäller för evigt. I och med att han har sagt det, är det även möjligt att uppnå. De flesta tror nog inte på att de någonsin kommer att uppnå det, att de faktiskt får det de ber om. Så länge jag tvivlar på det, står jag emellertid emot Jesu ord.

Avlägsna orätten och förbli i hans ord

Villkoret var att vi skulle förbli i Jesus och hans ord i oss. Ordet härskar genom ljuset. Där jag fortfarande döljer något, befinner jag mig i mörkret och saknar makt med Gud. Det är synden som skiljer mig från Gud, och som stoppar mina böner. (Jes 59:1-2) Därför måste all synd avlägsnas från vårt liv så långt vi förstår, och så långt har vi även riklig nåd och kraft. Den som förblir i honom, syndar inte.

Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. (Jak 5:16) David säger i Ps 66:18-19: "Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Men nu har Gud hört mig, han har lyssnat till min bön." All orätt i mitt liv hindrar min framgång och välsignelse i Gud, oavsett hur mycket jag ber. Alla mina rop till Gud får då svaret: "Avlägsna orätten från ditt liv", och innan dess blir jag heller inte välsignad. Jag finner endast Kristuslivet i samma grad som jag är villig att mista mitt eget liv.

Israels äldsta kom och ville fråga Herren, men skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds? Sådana som har låtit sina eländiga avgudar få insteg i sina hjärtan? (Hes 14:3) Allt man älskar utanför Guds goda och välbehagliga vilja, är avgudadyrkan, och måste bort. Man måste vara i Jesus med tankar, sinne och allt. Och hans ord måste vara i mig. Då kan jag be om vad som helst, och jag ska få det. Och vad vill jag då? Jo, jag vill det Gud vill. Guds vilja för oss är helgelse, och att vi ska formas efter hans Sons bild. Om det är min bön och längtan i hjärtat, kan jag vara säker på att min längtan ska tillfredsställas och att mina böner får svar.

En djup längtan efter att fullborda Guds vilja

Vi tycker kanske att vi har många obesvarade böner, men om vi rannsakar oss grundligt ser vi att vi har bett efter vår egen vilja. Om Gud hade svarat på sådana böner, hade det bara fört oss mot vårt eget fördärv. Vi kan aldrig få igenom vår vilja hos Gud. Denna mänskliga vilja fördömdes i Jesus, och ska även fördömas i oss. Det är efter Guds vilja som Anden ber för oss, inte efter vår vilja.

Vi kommer alltid att bli besvikna om vi söker vår egen vilja. Om vi däremot söker Guds vilja, blir vi aldrig besvikna. Det krävs att man ger sig helt så att man alltid vilar i Guds plan och vägledning för oss. Vi kanske inte alltid förstår Guds plan och vilja, men om det är vår innersta längtan, blir vi även bevarade i denna vilja. Han är ju vår herde och tillsynsman.

Vi vet inte vad vi behöver be om, men Anden hjälper oss i vår svaghet och suckar till Gud för oss. Han som känner alla hjärtan vet vad Anden vill, och efter Guds vilja ber han för de heliga. (Rom 8:26-27) Gud läser det som Anden vill i vårt hjärta, och därefter besvaras våra böner. Om längtan är liten, får vi även lite av Gud. Om våra rop till Gud saknar denna djupa längtan i hjärtat, är det bara tomma ord som inte når upp till Guds tron. Hjärtats längtan i Jesus var så stor att den kom fram genom starka rop och tårar. Den kom osjälvisk, ren och klar från hjärtats djup, och hans böner besvarades på grund av hans gudsfruktan. (Hebr 5:7)

Vi får allt vi ber om när hela vår längtan är till honom, för då har vi ingen längtan utanför honom. Han ska uppfylla all vår längtan. Vi ska mättas i samma grad som vi hungrar och törstar efter rättfärdighet. Han ger oss allt som tjänar till liv och gudsfruktan. Därför säger Jesus att vi ska be och få, för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och det klart att vår glädje blir fullkomlig när vi får allt vi vill ha. Då är det slut med besvikelser, oro, modlöshet, osv. Vi blir alltid glada och nöjda. Allt samverkar till det bästa, om vi fruktar Gud. Då får vi även allt det jordiska vi behöver i tillägg. Om vi däremot söker vårt eget, går allt fel för oss, och de mörka molnen av oro, vantro och modlöshet väller in över vårt liv. Bli därför ett med Guds vilja, och du har hittat vägen till fullkomlig glädje och all rikedom och visdom hos Gud.

Artikeln publicerades i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i oktober 1935, under titeln "Be om hvad I vil".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.