Hur kan vi akta oss som döda för synden?

Hur kan vi akta oss som döda för synden?

Vi alla upplever att bli frestade till att synda, men för att segra måste vi handla!!

"Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär." Rom 6:12.

Synden (eller begäret) ligger dolt i kroppen. Det flammar upp under frestelser, men ska inte härska. Så fort vi känner av begäret ska vi akta oss som döda för synden. (Rom 6:11) På detta sätt kan man alltid leva ett segrande liv. Alla frestas när man dras och lockas av egen lust. (Jak 1:14) Men det att frestas är inte synd. Petrus säger:"Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig." 1 Petr 1:6-7.

"Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta." Matt 5:28. Lägg märke till "med begär". Lagen har sagt: Du skall inte ha begär (2 Mos 20:17); men denna man såg på en kvinna med begär. Han godkände lusten i lemmarna istället för att akta sig som död för denna lust. Han tjänade syndens lag med sitt sinne, och därför blev det hor i hjärtat. Aposteln Paulus säger, att han tjänar Guds lag med sitt sinne. (Rom 7:25)

Jakob frågar:"Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar?" Jak 4:1. När begäret i lemmarna kan föra krig så att det till och med skapas tvister och strider i församlingarna, beror detta på att man inte aktar sig som död för dessa begär. Man måste möta synden med motstånd redan på dess allra första stadie, och det gör man genom att stå emot begäret. Detta klarar man inte under lagen, eftersom lagen först blev verksam när synden blev synlig. Men "det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden". Rom 8:3.

Alltså gick Guds verk i Kristus djupare än lagen, ja detta verk trängde in i själva kroppen och fördömde själva begäret (eller synden i köttet). Därför säger Jesus:"Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott.  Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta." Matt 5:27-28. Jesus kom för att göra slut på djävulens gärningar, och det gjorde han genom att besegra varje frestelse som gjorde sig påmind i kraft av den eviga Anden som han bar i sig. På detta sätt dog han efter köttet och led när han frestades, men blev istället levandegjord efter Anden.

Under denna övning i gudsfruktan, när man kämpar trons goda kamp mot begäret i lemmarna, har Jesus blivit en trofast överstepräst, eftersom han själv är prövad och därför kan hjälpa oss.

All denna kamp och seger utvecklar sig i det liv som efter köttet är korsfäst med Kristus. Ingen annan blir till ett kött med honom i vanäran och inte heller i härligheten. Denna hemlighet är stor, brudgum och brud, Kristus och församlingen, ett kött.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.