Hur kan vi tjäna Gud i sanning?

Hur kan vi tjäna Gud i sanning?

I Bibeln läser vi mycket om att vara Guds tjänare, men vad kan vi göra för honom?

Gud ger oss sina bud för vår skull

"Kan en människa vara till nytta för Gud, kan en förståndig vara till gagn för honom? Har den Allsmäktige någon glädje av din rättfärdighet, eller något att tjäna på att du lever oklanderligt?" Job 22:2-3.

"Om du syndar, vad tillfogar du då honom? Om dina överträdelser är många, vad skadar det honom? Om du är rättfärdig, vad ger du honom, vad får han ta emot av din hand? Din ogudaktighet påverkar människor som är lika dig, och din rättfärdighet människobarn." Job 35:6-8.

Av detta inser vi att Gud inte behöver oss. Det är vi som behöver honom. Vår ogudaktighet eller rättfärdighet påverkar inte honom. Endast människor, som vi, berörs.

När Gud ger oss sina bud kan vi säga att vi tjänar honom när vi håller dem. Han har inte gett oss dem för sin egen skull, så att han skulle ha nytta av oss genom dem. Nej, han har gett oss dem får vår skull. För att ge oss vishet, så att vi kan bli lyckliga.

Att söka ära är orättfärdigt

Vi kan bara tjäna Gud på ett sätt och det är att leva och tjäna så att Gud får äran. Då är vi sanna, annars är vi orättfärdiga. "Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom." Joh 7:18.

Om man säger "Herre! Herre!" och söker egen ära, är man orättfärdig. Då spelar det ingen roll hur stora dåd man har uträttat i Jesu namn. Man har tjänat sig själv och inte Jesus. Detta har Jesus sagt till oss klart och tydligt: "Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!" Matt 7:22-23.

Detta kan vara svårt att fatta. Hur kunde de göra stora dåd i hans namn utan att han kände dem? Jo, för att de helt enkelt var orättfärdiga genom att ta äran för det de gjorde. Äran och makten tillhör endast Gud. Om man tar lite av äran, är man en bedragare. Då hjälper det inte att säga "Herre, Herre!" eller "All ära till Gud!"

Paulus var en trofast Herrens tjänare. Han skämdes om inte Kristus blev ärad i hans kropp: "Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt skall stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör." Fil 1:20. Så trofasta tjänare såg han inte många av. I skrivande stund sa han att han endast hade Timoteus; alla andra sökte sin och inte Kristi sak. (Fil 2:19-23)

Det hjälper inte vad de uträttar och offrar om de söker ära. De tjänar sig själv när de söker egen ära fast de gör det för att sprida evangelium och för att frälsa själar. Då har de inte uppriktig omsorg. Paulus hade fått apostlaämbete för att få fram trons lydnad hos hedningarna till Jesu Kristi ära. (Rom 1:4-5) Det var för få fram Jesu Kristi ära som Paulus hade fått apostlaämbete. Hade han arbetat för egen ära, hade han inte varit trofast. Han hade varit orättfärdig.

Tjäna Gud – ära Gud

Jesus är en förebild i det att söka Guds ära precis som i allt annat. Det enda han tänkte på var att förhärliga sin Fader. I prövningens stund bad han om att hans Faders namn skulle förhärligas, inte om att slippa undan.

"Nu är min själ i djup ångest. Vad skall jag säga? Fader, fräls mig från denna stund? Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn." Joh 12:27-28. Om detta är vår bön i prövningens stund så blir prövningen även härlighet till oss.

När Jesus skulle beskriva sin gärning på jorden, sa han så här: "Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra." Joh 17:4. Om vi gör samma sak, så tjänar vi Gud.


Detta är en redigerad version av en artikel först publicerad under titeln "Tjene Gud" i BCC norska tidskrift "Skjulte Skatter" i januari 1964.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.