David: Hur man besegrar en jätte

David: Hur man besegrar en jätte

Hur kan Davids seger över Goliat vara ett exempel för oss i modern tid?

6 min ·

Jättens röst dundrade ut över dalen “Jag har i dag hånat Israels här. Skaffa fram någon, så att vi får slåss!”

Jättens röst dundrade ut över dalen “Jag har i dag hånat Israels här. Skaffa fram någon, så att vi får slåss!” Varje morgon och varje kväll i fyrtio dagar hade Goliat gått fram och ropat ut sin utmaning. Inte konstigt att Israels här var “förfärade och skräckslagna”. Jätten var ca 290 cm lång – nästan dubbelt så lång som de andra männen i filistéernas här. Han var utan tvekan en skrämmande och fruktansvärd syn.

Du kan också se dig som en soldag i den levande Guds här! Dessa ”jättar” har ingen rätt att ha någon makt över oss.

Känner du igen dig? Kanske du också har en ”jätte” som har utmanat dig. Jätten stolthet. Jätten modlöshet. Irritation. Avundsjuka. Begär. Dessa kan resa sig hotfullt över dig och verka oövervinnliga. David visade oss det rätta sättet att reagera på när vi står inför en jätte. Hans inställning då han mötte detta motstånd var: ”Vem är denne oomskurne filisté, som vågar håna den levande Guds här?” Han kunde inte fatta att någon kunde tro att de kunde strida mot en här ledd av Gud.

Du kan också se dig som en soldat i den levande Guds här! Dessa ”jättar” har ingen rätt att ha någon makt över oss.

David är bestämd

David trodde på Israels levande Gud, att han kunde och skulle ta hand om alla som kämpade i hans namn. Davids tro var så stark att han angav sig frivilligt för att kämpa mot filistén. Han var bara en herdepojke utan stridserfarenhet och Goliat var en härdad krigare från sin ungdom, men det betydde ingenting för David. Han ville inte lyssna på alla tvivel från dem som försökte avråda honom.

”Din tjänare har slagit ner både lejon och björn. Det skall gå denne oomskurne filisté så som det gick vart och ett av dessa djur, för han har hånat den levande Gudens här.”

Tro på Gud. Gå till honom, be om styrka, och han ger dig allt du behöver för att neka synden, övervinna dina känslor och stå fast utan att ge vika.

Gud är stark och allsmäktig! David trodde helt enkelt på det! Den skräckinjagande jätten var ingenting för honom i jämförelse med vad Gud var i stånd till att göra. Och den makten och styrkan finns tillgänglig för dig när din jätte utmanar dig. Tro på Gud. Gå till honom, be om styrka, och han ger dig allt du behöver för att neka synden, övervinna dina känslor och stå fast utan att ge vika. När vi möter dessa ”fiender”, när vi frestas till t ex avundsjuka eller modlöshet, så är vi inte ensamma. Vi har den levande Guden på vår sida!

Kämpa i Herrens namn

Nästa gång Goliat kom med sin utmaning, tog David sin stav i den ena handen och slungan i den andra och gick, med full tro på den levande Guden, mot filistén. När denne såg att David inte var en soldat, utan bara en pojke utan rustning, förbannade Goliat honom vid sina gudar, men David förblev oberörd.

"Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren skall denna dag överlämna dig i min hand och jag skall slå ner dig… Och hela världen skall förstå att Israel har en Gud."

Stenen som David slungade mot Goliat träffade mitt i pannan och han föll i backen. Den stora jätten som hade terroriserat Israels här dödades av en oerfaren ungdom på grund av hans tro på Guds kraft. Denna levande tro bevisade att Israel har en Gud.

Nutidens jättar

Genom upprepade angrepp mot dessa jättar i ditt liv, genom tro och uthållighet, kommer även du att uppleva att du kan stå fast. Det finns ingen orsak till att känna dig svag eller att du inte kan stå emot. Den Gud som gav David segern kommer göra samma sak för dig. ”Du ska inte längre plåga mig, Stolthet!” Jag är färdig med er för alltid, Begär! Jag kommer mot er i Herrens, härskarornas Guds namn! Idag ska Herren ge er i min hand.” Det står i Samuels bok att David sprang mot sin fiende. Han kröp inte och bekymrade sig inte – han visste vad utfallet skulle bli.

När vi får en sådan levande och stark tro på vad Gud är i stånd till att göra i våra egna liv, har vi samma möjligheter. Vi har samma Gud! Vi kan också bli levande exempel på vad han är i stånd till att uträtta för dem som litar på hans makt.

Tack Gud för att kraften som fanns tillgänglig på Davids tid är lika stark idag.

Tro! Håll ut! Lyssna inte på dina känslor! Du behöver inte ge vika för frestelser. Tacka Gud för att kraften som var tillgänglig i Davids dagar även finns tillgänglig idag. När du ser tänker på framtiden behöver du inte frukta för frestelserna – som en soldat i Guds här kan du se dem som slag du redan har vunnit! Dagen kommer att komma då ”jättarna” som du ser i ditt liv kommer att försvinna för alltid. Genom tro kan vi bevisa att det fortfarande finns en allsmäktig ”Gud i Israel”.

Alla bibelcitat är från 1 Sam 17.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.