Hur man blir en framgångsrik kristen

Hur man blir en framgångsrik kristen

Vad fokuserar du på i livet?

5 min ·

Är jag tillräckligt framgångsrik? Vi lever i en tid där folk aktivt uppmuntras till att tänka i dessa banor. Hur kan jag bli smartare, rikare, snyggare? Hur kan jag få ett bättre jobb, tjäna mer pengar och ha råd med en lyxigare livsstil?

Men som kristna borde vi fråga oss själva: Har alla dessa saker något att göra med framgång?

Söka det förgängliga

Bibeln har varken uppmuntrat eller förbjudit folk att vara rika, smarta eller snygga. Jesus bjöd både de rika och de fattiga att bli hans lärjungar, men han underströk att det som världen ofta ansåg som "framgång" är helt irrelevant för vår himmelska kallelse.

Jesus säger: "Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara." Matt. 6:19-21.

"Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl …"

Många av dagens människor fokuserar på att samla jordiska skatter, ära eller en viss livsstil. Vi uppmanas av samhället att uppnå dessa saker, och får vi dem är vi "framgångsrika" i folks ögon. Men Guds ord säger att dessa saker kommer att försvinna, de har faktiskt inget värde i evigheten.

Vem tjänar du?

Detta betyder inte att vi ska försumma våra studier, karriärer eller affärsverksamhet. Tvärtom uppmuntras vi till att använda våra talanger och gåvor för det goda, inom vårt mått av tro. I Kol. 3:23 förmanar Paulus oss att göra allt helhjärtat för Herren. Det innebär att vi ska vara ärliga och flitiga människor som engagerar oss i den uppgift som vi har framför oss. Gud kan använda individer med sådan inställning, sådana som har handlingskraft och iver för goda gärningar. (Tit. 2:12).

Med andra ord så kan vi inte tjäna Gud och samtidigt absorberas av att försöka bli något i denna värld.

Men problemet uppstår när vi söker att tjäna oss själva istället för den levande Guden i våra liv, när vi blir upptagna med att upphöja oss själva och bli något stort i denna värld, istället för att göra allt helhjärtat för honom. I Matt. 6:24 säger Jesus: “Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” Med andra ord så kan vi inte tjäna Gud och samtidigt absorberas av att försöka bli något i denna värld.

Fokus på det som är värt något

Istället för att absorberas av förgängliga saker, och låta oss drivas av självisk ambition och fåfänga, kan vi fokusera på det som är värt något. Vi kan söka det från ovan som har ett verkligt värde i evigheten. Tänk hur stor skillnad det är på att söka Guds ära, istället för äran man får från människor, att "sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta", (2 Tim. 2:22) istället för jordiska rikedomar. Dessa saker har evigt värde; de varken förgår eller korrumperas. Människor som strävar efter sådana mål i livet blir aldrig oroliga eller besvikna.

Istället för att absorberas av förgängliga saker, och låta oss drivas av självisk ambition och fåfänga, kan vi fokusera på det som är värt något!

Äkta framgång är att få Kristi dygder in i våra liv, att få gudomlig natur. Inget är mer värdefullt än det. Och Gud lovar att det ska gå bra för oss om vi lyder Hans ord i våra liv, med ett uppriktigt hjärta. (Jos. 1:8) Låt oss sträva efter att bli framgångsrika kristna, som inte söker det stora i denna värld, utan strävar efter gudomlighet i våra liv.

"… Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor." 2 Petr. 1:3-7.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.