Hur ska vi be efter Guds vilja?

Hur ska vi be efter Guds vilja?

Hur vet vi om det vi ber om är Guds vilja för oss?

4 min ·

"Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar." Jak 4:3.

Hur ska vi be då? Vad bör vi be om? Enligt Bibeln ska vi kunna be om vad som helst, i Jesu namn, och därefter få det. (Joh 14:13) Men kanske det verkar som om det vi ber om antingen inte inträffar, inte inträffar snabbt nog, eller inte som vi hade tänkt oss. Varför det?

"Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss." 1 Joh 5:14. Vad är Guds vilja?

Guds vilja för oss är att vi ska omvända oss, och att vi inte ska gå förlorade. (2 Petr 3:9) Han vill med andra ord att vi blir frälsta från våra synder! Det finns en orsak till varför vi befinner oss i de situationer som vi hamnar i. Varje situation är en möjlighet till att bli frälst från synd, även om vår mänskliga förståelse inte kan förstå det. Vi kan fråga oss själva: "Varför måste detta hända mig?", men en sådan inställning leder bara till oro och mörka tankar. Vi kan vara fulla av frid och tacksamhet oavsett vad som händer oss, för vi vet att Gud ska frälsa oss genom detta!

Så är vi då på jakt efter en utväg från situationen eller efter att bli frälsta när vi ropar på Gud om hjälp? Istället för att be: "Käre Gud, ta bort denna situation från mig", ska det låta: "Käre Gud, visa mig vad jag kan bli frälst ifrån här – Själva orsaken till varför du förde mig hit!" Då kan han visa oss t ex vår brist på kärlek mot andra, vår otålighet, avund, oro eller annat som finns i vår natur. Motivet bakom våra böner bör vara att Guds vilja genomförs, först och främst i oss själva, och sedan i våra böner för de andra.

Att be om helgelse

Vi vet inte vad som är bäst, men vi kan lita på att Gud vet det! Han kan frälsa oss helt och fullt! (Hebr 7:25) Låt våra böner komma fram inför Gud (Fil 4:6), men vår huvudönskan ska vara att hans vilja genomförs i våra liv. Det var precis så Jesus hade det."Men ske inte min vilja utan din." Luk 22:42.

Innan Jesus blev korsfäst sa han: "Nu är min själ i djup ångest. Vad skall jag säga? Fader, fräls mig från denna stund? Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn." Joh 12:27-28. Jesus bad inte om att bli frälst från situationen, utan att bli frälst situationen. Det är även lärjungens inställning. Oavsett vad vi möter är vår inställning: "Gud, hjälp oss att bli frälsta!" Och vi vet att han hör oss när vi ber på det sättet. Han visar oss vad vi behöver bli frälsta från mest, och vad vi behöver rensas från.

Det kan vara svårt att förstå varför det inte går som man förväntar sig när man ber om t ex helande. Men Gud kanske använder denna situation till att visa oss oro, vantro, eller för att avslöja andra synder i vårt kött. Alla blir inte botade, men alla kan bli frälsta! I denna process tröstas vi av vetskapen om att han aldrig ger oss mer än vi kan bära. (1 Kor 10:13)

När vi förstår vad Guds vilja för oss är, tror vi inte att vi är här för att "njuta det goda livet", eller att ens leva ett komfortabelt liv. Vi ber om att bli frälsta! När vi har det på det sättet så hör han våra böner – det kan vi vara säkra på!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.