Hur bör vi kämpa mot synden i köttet?

Hur bör vi kämpa mot synden i köttet?

Människans natur föredrar att synda än att lida, så hur ska vi ta upp kampen mot synden?

Att engagera sig i kamp är att avstå från allt som Gud visar dig är nödvändigt att avstå ifrån, som bara hindrar dig från att nå ditt mål att bli formad efter Kristi bild, så att du kan vara tillsammans med honom för evigt. (Rom 8:29) Din ära, vilja, önskemål, tankar. Allt måste ges upp för att leva efter Guds vilja för ditt liv.

En desperat längtan efter att bli frälst

I och med att lidelser och begär i ditt kött kräver något annat än Guds vilja, leder förnekande av dem till en känsla av akut lidande i köttet. Att vara trofast kräver ett fast bestämt sinne. Du måste erkänna att det inte kommer något gott från köttet. (Rom 7:18) Det krävs nitälskan, beslutsamhet och ett djupt beroende av hjälp från Gud. Du måste vara medveten om hur svag du är av naturen, hur maktlös du är mot synden, och måste komma till en punkt där du ödmjukt erkänner att du inte kan göra något utan Gud. När du befinner dig på den punkten kommer du att förstå varför det står att Jesus bad tills svetten blev som bloddroppar. (Luk 22:41-44)

"Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande." Hebr 5:7-8.

Jesus var Guds Son, men trots det var han en människa som var tvungen att be med höga rop och tårar för att få styrkan som han behövde för att hålla sig uppe i kampen. Det är i den anda du också måste leva. Ett desperat behov av hjälp, en desperat längtan efter att bli frälst från synden som klänger sig så hårt fast vid dig. (Hebr 12:1) Du måste också ropa till Gud i bön för att frälsas från synden. Du måste be om Jesu sinnelag, den inställningen som var villig att lida i köttet och hålla ut i kampen. (Jak 1:12: 1 Petr 4:1-2)

Kraften i den helige Ande

Synden ligger vid dörren, och den vill ha dig, men du ska härska över den! (1 Mos 4:7) Om du inte står emot från första ögonblick får den tag i lite av dig och växer till en ny tanke, och till ännu en ny tanke. Till slut blir det ett sättatt tänka på. Då har den övervunnit deg, istället för tvärtom. Inte ge ett enda finger till synden! Motstå den tills lusten försvinner helt, oavsett hur lång tid det än tar. Då blir du fri!

Kraften i den helige Ande från Gud ger dig den energi du behöver för att stå fast och aldrig ge upp, oavsett hur länge frestelsen fortsätter. (Apg 1:8) Att tålmodigt, med uthållighet, förneka frestelser till synd som väller upp inom dig, utan att någonsin ge vika. Det är en kraft som endast den helige Ande kan ge dig. Det är inte något som du har i dig själv. Människan är svag och ger lätt upp. Det är därför du måste förnedra dig själv, erkänna din egen svaghet, och frimodigt träda fram inför nådens tron för att få barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid. (Hebr 4:16)

Ju mer du segrar i frestelsens stund, ju mer hopp får du inför framtiden. Gud kan förvandla dig, ändra dig, förnya dig. (2 Kor 5:17) Framtiden blir spännande, och fylld av fantastiska möjligheter när du vet att du inte behöver reagera på synden i köttet, utan kan vandra i ett nytt liv. (Rom 6:4) Vi är födda med en tendens till många synder som bor i vårt kött, men vi behöver inte dö med dem! Du får rikligt av nåd och frid genom kunskapen om Gud och Jesus, vår Herre. (2 Petr 1:2)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.