Hur står jag emot grupptryck

Hur står jag emot grupptryck

Hur kan jag sluta påverkas så starkt att göra det jag vet är fel?

8 min ·

Är det möjligt att sluta bry sig om vad andra tänker om mig och stå emot grupptryck? Hur kan jag sluta vara så lättpåverkad till att göra det jag vet är fel.

Vem har inte blivit utsatt för grupptryck någon gång? Det finns överallt, i skolan, på jobbet, bland vänner. Det är den där till synes överväldigande pressen att göra något som oftast är mot det man vet är rätt. Ger jag efter så slutar det med att jag känner mig tom och kraftlös invändigt. Och inte bara det. Jag plågas även av ånger och dåligt samvete. Jag vet att det inte är det liv som jag är kallad till som kristen, men vad kan jag göra? Kan jag verkligen stå emot och inte låta mig påverkas av andra människors tankar och åsikter?

Varför påverkas jag så lätt av andra människor? Jo det beror på att jag är bunden av tankar om vad de tänker och tycker om mig. Jag är rädd för vad de skulle säga om jag berättar till dem vad jag verkligen tror eller om jag inte gör som dem. Jag kanske tappar min status hos dem och de kanske till och med börjar tala bakom min rygg när jag inte är närvarande! Detta kallas ibland med andra ord för människofruktan och är motsatsen till gudsfruktan och att tjäna Gud. Det är orsaken till varför det är så svårt att stå emot grupptryck.

Jag behöver känna till sanningen om mig själv och erkänna att jag är bunden till vad andra människor tänker om mig.
Jag måste erkänna att jag alltför ofta fattar beslut som jag vet Gud inte vill att jag ska göra på grund av trycket från andra människor eller media. Och jag måste vilja bli fri från det! Först då kan Gud hjälpa mig. Han kan till och med hjälpa mig så mycket att jag istället har en god påverkan på andra!

Det första steget för att stå emot grupptryck är att bestämma sig för att endast leva inför Gud. Att älska honom och frukta för att synda mot honom.

Tjäna Gud och endast Gud

Det kan kännas så viktigt att bli accepterad av folk, men hur är det att bli accepterad av självaste Gud? När mina handlingar kontrolleras av vad andra människor tänker och tycker så tappar jag kontakten med Gud och min förmåga att tjäna honom och höra hans röst. ”Och du skall älska Herren , din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.” (5 Mos 6:5) Det första steget för att stå emot grupptryck är att bestämma sig för att endast leva inför Gud. Att älska honom och frukta för att synda mot honom. Jag kan be till honom som ”ger åt alla villigt och utan förebråelser.” Om jag känner att jag saknar denna kärlek och heliga fruktan till honom så får jag det! (Jak 1:5)

Undvika dåligt sällskap

När jag erkänner sanningen om hur lätt jag påverkas av grupptryck bör jag även se till att jag inte hamnar i sådana situationer där jag lätt frestas. I 1 Kor 15:33 står det ”Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder.” Innerst inne vet jag vem som har dåligt inflytande på mig. ”Men de är mina vänner”, kanske du säger. ”De lämnar mig om jag säger emot!” Om jag ska umgås mer med dessa ”vänner” som pressar mig till att göra det jag känner är fel så kan jag inte tjäna Gud och vara trofast mot honom. ”Dåligt sällskap” inkluderar även det jag ser på och lyssnar på. Eller vart jag surfar på nätet och vad jag läser. Detta ”dåliga sällskap” skymmer min sikt och mitt mål att bli fri från synden och kan leda mig in i onödiga frestelser. Jag kan bara göra framsteg i mitt kristna liv om jag avlägsnar mig från dåligt sällskap!

Var beredd

Även om jag är noggrann med vem jag umgås med så kan jag hamna i situationer med oväntat grupptryck. Därför måste jag vara förberedd genom att bestämma mig varje morgon att hålla mig ren och lyda Guds vägledning i mitt hjärta. I Psaltaren 118:6 står det: ”Herren är med mig,
jag skall inte frukta." Vad kan en människa göra mig?” Detta måste jag beväpna mig med så att jag är beredd när som helst under dagen.

Jag blir fri att tänka, handla och tala så som Gud talar i mitt hjärta genom den helige Ande.

Var fast

Det finns ingen orsak till att skämmas för att man är kristen. Om jag har bestämt mig för att tjäna Gud med mitt liv så kan han ge mig modet att stå för det jag tror att rätt. I 1 Pet 3:17 står det: "Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.” Det värsta som kan hända är att jag måste möta folks missnöje för att jag gör det jag tror är rätt, men det missnöjet kan inte ens jämföras med den inre friden och glädjen jag får av ett rent samvete inför Gud.

Bli en förebild

Jag blir en förebild genom att berätta för andra vad jag tror på och därefter leva enligt mitt vittnesbörd. I Matt 5:14-16 står det: ”Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” Istället för att hitta på bortförklaringar eller undvika situationer kan jag välja att vara ett ljus denna världs mörker. Jag kan använda min fritid till att lära känna Guds ord och söka gott inflytande från människor som vill hålla sig rena på samma sätt som jag själv vill. Istället för att bara stå emot grupptryck kan jag bli en förebild för min omgivning!

Lita på Gud

Gud ger mig den styrka som jag behöver när jag lever för honom av hela mitt hjärta. ”Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom” (2 Krön 16:9) När jag endast lever inför Gud så blir han min allierade. Ju friare jag blir från människor desto starkare känner jag att Gud talar till mig personligen. Jag blir fri att tänka, handla och tala så som Gud talar i mitt hjärta genom den helige Ande. Då blir jag en hjälp, välsignelse och förebild för dem runt mig och fylls själv med en inre glädje som kommer från vetskapen av att ha gjort rätt inför Gud.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.