Hur vet du när Gud kallar på dig?

Hur vet du när Gud kallar på dig?

Gud kallar på dig men det är upp till dig att svara.

Gud kallar på dig men det är upp till dig att svara.

Gud kallar på dig, med det är upp till dig att svara.

I 1 Timoteus 2:4 står det att “[Gud] vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.”
Gud har en otrolig plan, och han vill använda DIG! Han vill frälsa dig från ett liv i synd och olycka till ett liv frid och glädje. Han vill förbereda dig för evigheten och använda ditt liv för att förhärliga hans namn. Gud kallar på dig. Han älskar dig och vill hjälpa dig!

Innerst inne känner du dig tom. Detta är Gud som kallar på dig.

Så på vilket sätt kallar Gud på dig? Kanske träffar du någon vars kristna liv utmanar dig eller kanske du läser eller hör något som väcker en längtan efter något mer. Kanske du försöker att leva ett gott liv och reagera på ett gott sätt, men räcker aldrig helt till och känner dig tom innerst inne. Detta är Gud som kallar på dig. Han drar dig, men det är upp till dig att svara.

I Hebreerbrevet 1:1-2 står det: ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son.” Gud sände sin Son Jesus till jorden som en människa som fick uppleva samma frestelser och prövningar som vi, men som aldrig gav efter för synd. På detta sätt efterlämnade han sig ett exempel för oss att efterfölja. Nu ber han dig att släppa in honom i ditt liv för att vägleda dig, ge styrka och hjälpa dig att leva samma segrande liv. ”Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” (Upp 3:20)

Han drar dig, men det är upp till dig att svara

Detta kärlekskall är som en stark magnet som alltid drar åt ett håll, nämligen att vända sig bort från allt dåligt, korrupt, ont och egoistiskt (synd) mot Guds Son Jesus Kristus för att följa hans exempel och börja leva ett liv i rättfärdighet, frid och glädje. Valet är ditt, eftersom Gud har gett dig en fri vilja.

Att öppna ditt hjärta för Jesus är ett beslut om att upphöra helt med att leva för dig själv och istället ge honom full kontroll som din Herre och Mästare. Du behöver inte synda, tappa tålamodet, bli irriterad eller förnärmad. Jesus kom för att frälsa dig, öppna en väg ut från allt detta och leda dig in i detta fantastiska nya liv steg för steg. Om du bara svarar på hans inbjudan.

Inte låt något hindra dig från att fatta livets viktigaste beslut. Öppna dörren till ditt hjärta för Jesus idag.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.